Project detail

Model vycházející z teorie možnosti pro určení míry odtoku z malého povodí po dopadu přívalové srážky

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

On the project

Projekt se zaměřuje na sestavení modelu vycházejícího z teorie možnosti schopného určit míru odtoku z malého povodí po dopadu příčinné přívalové srážky. Model bude kalibrován pomocí užití reálných dat již naměřených srážkových událostí. Hlavním cílem prací bude vylepšení optimalizačních procesů, které tvoří jádro kalibrace modelu. Výstupem pak bude samostatně spustitelná softwarová aplikace, která bude obsahovat uceleně naprogramovaný a zkalibrovaný model.

Mark

FAST-J-12-20

Default language

Czech

People responsible

Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Ježík Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

JEŽÍK, P. MODEL VYCHÁZEJÍCÍ Z TEORIE MOŽNOSTI PRO URČENÍ ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ PO DOPADU PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY. In Sborník konference Voda a krajina 2012. Praha: 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-01-05107-8.
Detail

JEŽÍK, P.; STARÝ, M. PŘEDPOVĚDI PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ POMOCÍ GENERÁTORU UMĚLÝCH PRŮTOKOVÝCH ŘAD. In Sborník příspěvků s Workshopu Adolfa Patery 2012. Brno: 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02423-1.
Detail

JEŽÍK, P. VLIV ZÁKLADNÍ STRUKTURY MODELU VYCHÁZEJÍCÍHO Z TEORIE MOŽNOSTI PRO URČENÍ ODTOKOVÉ REAKCE POVODÍ PO DOPADU PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Brno: 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

JEŽÍK, P. PREDIKCE ODTOKU Z MALÉHO POVODÍ ZASAŽENÉHO PŘÍVALOVOU SRÁŽKOU POMOCÍ MODELU VYCHÁZEJÍCÍHO Z TEORIE MOŽNOSTI. In Zborník príspevkov - 24. konferencia mladých hydrológov. Bratislava: 2012. s. 1-11. ISBN: 978-80-88907-81-7.
Detail

JEŽÍK, P.; STARÝ, M.: PosT 12; PosT 12. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail