Project detail

Nabídka poskytnutí znalostí pro ČKV Praha, s.r.o. - inovační voucher - Výzva 2012

Duration: 01.07.2012 — 30.06.2013

Funding resources

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- whole funder (2012-06-01 - not assigned)

On the project

Podstatou projektu je zjištění množství dodávaného kyslíku aeračním zařízením po n-letech jeho provozování v komunálních odpadních vodách. Množství kyslíku dodávané do nádrže bude měřeno pro již provozované aerační elementy a pro nové aerační elementy.

Mark

21042012

Default language

Czech

People responsible

Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2012-06-01 - not assigned)