Project detail

Výzkum možností využití druhotných surovin jako plniv do progresivních vícevrstvých podlahových nátěrových systémů

Duration: 01.04.2011 — 31.10.2013

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2011-04-01 - not assigned)

Mark

TA01011034

Default language

Czech

People responsible

Hodná Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sedlmajer Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Petránek Vít, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2011-04-01 - not assigned)

Results

KOSÍKOVÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M. VÝZKUM MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ ODPADNÍCH MATERIÁLŮ DO NOVĚ VYVÍJENÝCH POLYMERNÍCH PRŮMYSLOVÝCH PODLAH. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Brno: 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

PETRÁNEK, V. Asfaltové izolační pásy z hlediska jejich složení v izolačním systému betonových mostovek. Silnice a železnice, 2012, roč. 7, č. 2, s. 48-51. ISSN: 1801-822X.
Detail

PETRÁNEK, V. The density of asphalt belts as one of the criterions for selection of suitable waterproofing material. Littera Scripta, 2012, vol. 2012, no. 2, p. 275-284. ISSN: 1802-503X.
Detail

KOSÍKOVÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M. Basic characteristics of an appropriate waste fillers for solvent free and water-borne industrial polymer floors and their utilization. Civil Engineering, Abstracts 3rd Annual International Conference on Civil Engineering. Athény, Řecko: Athens Institute for Education and Research, 2013. p. 29-29. ISBN: 978-960-9549-58-5.
Detail

HODNÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; PETRÁNEK, V. Research into the possibilities of using waste materials in newly developed industrial polymer floorings. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2014, no. 864-867, p. 597-600. ISSN: 1022-6680.
Detail

PETRÁNEK, V.; TUPÝ, M.; KOSÍKOVÁ, J.; TESAŘ, F. Využití druhotných materiálů pro výrobu vícevrstvých podlahových systémů. In Construction materilas. 1. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 196-201. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail

TUPÝ, M.; PETRÁNEK, V. Resistant Multilayer Floor Systems Based on Epoxy Binders with Recycled Various Glass Particles. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. 11. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 242-246. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

TUPÝ, M.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J. Development of Resistant Coating Systems Based on Polymer Binders. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. 11. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 262-265. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

VYHNÁNKOVÁ, M.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.: Základní systém; Základní systém. RD Kociánov, Rejhotice Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou 788 11. (funkční vzorek)
Detail

VYHNÁNKOVÁ, M.; KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.: Systém rychle tuhnoucí - Rapid; Systém rychle tuhnoucí - Rapid. Veterina MVDr. Jitka Tesaříková, Jungmannova 193/1, Olomouc – Hodolany 779 00. (funkční vzorek)
Detail

VYHNÁNKOVÁ, M.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.: Penetrační podlahový systém; Penetrační podlahový systém. Hildebrandova 617/7, 779 00 Olomouc. (funkční vzorek)
Detail

VYHNÁNKOVÁ, M.; KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.; VYHNÁNEK, M.: Odolný nátěrový systém; Odolný nátěrový systém. Veterina MVDr. Jitka Tesaříková, Jungmannova 193/1, Olomouc – Hodolany 779 00. (funkční vzorek)
Detail

VYHNÁNKOVÁ, M.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.: Vodouředitelný systém; Vodouředitelný systém. Dobrovského 630, Lanškroun. (funkční vzorek)
Detail

VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.: Technologie aplikace; Technologie aplikace. Lena Chemical s.r.o., Uničovská 86, Šternberk. (ověřená technologie)
Detail