Project detail

Investigation and developmnet of DC/AC frequency converter

Duration: 15.07.2010 — 30.11.2010

Funding resources

Neveřejný sektor - Neveřejné zdroje financování projektů (zahraniční, neveřejné tuzemské zdroje)
- whole funder (2010-07-15 - 2010-11-30)

On the project

Výzkum a vývoj měniče frekvence DC/AC o nominálním vákonu 2300 W pro solární panely.

Description in English
Investigation and developmnet of DC/AC frequency converter with nomimal power 2300 W for solar panels.

Keywords
měnič frekvence, solární panel

Key words in English
frequency converter, solar panel

Mark

Naturaala Energy Engineering-

Default language

Czech

People responsible

Grmela Lubomír, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Macků Robert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škarvada Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tománek Pavel, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2010-07-01 - not assigned)