Project detail

DC/AC frequency converter with nominal power 3800 W

Duration: 15.10.2011 — 30.04.2012

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2011-10-15 - 2012-04-30)

On the project

Obsahem této smlouvy je aplikovaný výzkum a experimentální vývoj měniče frekvence DC/AC o nominálním výkonu do 3800 W s vícenásobným vstupem DC pro využití v oblasti obnovitelných zdrojů energie, specifikovaný v podrobném zadání, které tvoří nedílnou přílohu hodpodářské smlouvy

Description in English
Obsahem této smlouvy je aplikovaný výzkum a experimentální vývoj měniče frekvence DC/AC o nominálním výkonu do 3800 W s vícenásobným vstupem DC pro využití v oblasti obnovitelných zdrojů energie, specifikovaný v podrobném zadání, které tvoří nedílnou přílohu hodpodářské smlouvy

Keywords
solární článek, obnovitelné zdroje, vyzařovací bod, DC-AC měnič frekvence

Key words in English
solar cells, DC-AC converter, renewable sources, emitting spot

Mark

2012_HS18157028

Default language

Czech

People responsible

Grmela Lubomír, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Macků Robert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škarvada Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tománek Pavel, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2011-10-15 - not assigned)

Results

TOMÁNEK, P. Souhrnná výzkumná zpráva k HS: Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj měniče frekvence DC/AC o nominálním výkonu do 3800 W s vícenásobným vstupem DC pro využití v oblasti obnovitelných zdrojů energie. 2012.
Detail