Project detail

The Laboratory workplace for gate array applications in electrical drives

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-01-01 - not assigned)

On the project

Projekt je zaměřen na rozšíření spektra úloh v oblasti mikroprocesorového řízení elektrických pohonů a řídicí elektroniky. V rámci projektu se předpokládá vytvoření jednoho pracoviště a nových laboratorních úloh s využitím hradlových polí pro demonstraci uvedené problematiky v předmětech Mikroprocesorové řízení elektrických pohonů, Řídicí elektronika a Řídicí členy elektrických pohonů.

Description in English
The project aims to expand the spectrum of exercises in the microprocessor control of electrical drives and control electronics. The project foresees the creation of a new laboratory workplace and new exercises using the FPGA to demonstrate the issues in subjects Microprocessor control of electric drives, control electronics and electrical drives control.

Keywords
Elektrické pohony, FPGA, mikroprocesory, řízení

Key words in English
Electrical drives, FPGA, microprocessors, control

Mark

3224/G1

Default language

Czech

People responsible

Klíma Bohumil, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nouman Ziad, Ph.D. - fellow researcher
Knobloch Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units