Project detail

Inovace složení směsi pro výrobu cementotřískové desky

Duration: 01.04.2011 — 30.12.2014

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- whole funder (2011-04-01 - 2014-12-30)

On the project

Cílem projektu je vývoj stavební desky s hydraulickým pojivem a plnivem tvořeným obnovitelnými surovinami, se současným využitím průmyslových odpadů jako sekundárních surovin.

Description in English
The project aim is a development of building boards with a hydraulic binder and filler formed renewable raw materials, with utilization of industrial waste as secondary raw materials.

Keywords
obnovitelné suroviny; cementotřísková deska

Key words in English
renewable raw materials; cement-chip board

Mark

FR-TI3/595

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2011-04-01 - 2014-12-30)

Results

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. TECHNICKÉ KONOPÍ, ALTERNATIVNÍ PLNIVO CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK. In Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2011. Praha: BETONCONSULT, s.r.o., 2011. s. 143-148. ISBN: 978-80-260-0166-9.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv nepříznivých klimatických podmínek na vlastnosti cementotřískových desek modifikovaného složení. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 240-245. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Cement-bonded chip boards using hemp and energy by-products in civil engineering. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 512-515, p. 2956-2960. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Možnost využití odpadu vznikajícího při výrobě cementotřískových desek. In CONSTRUMAT 2012. Žilina: ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, 2012. s. 126-128. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Teoretická analýza modifikace matrice cementotřískových desek pro dosažení specifických parametrů. In CONSTRUMAT 2012. Žilina: ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, 2012. s. 129-132. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Využití vedlejších energetických produktů pro výrobu cementokonopných desek. In CONSTRUMAT 2012. Žilina: ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, 2012. s. 133-136. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Potenciální alternativní surovinové zdroje pro výrobu cementotřískových desek. Zpravodaj WTA CZ, 2012, roč. 2012, č. 1-2, s. 5-8. ISSN: 1213-7308.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Aplikace pazdeří technického konopí ve stavebních výrobcích. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2012. s. 43-46. ISBN: 978-80-87397-11-4.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Analýza alternativních surovin s ohledem na možnost modifikace složení cementotřískových desek. In PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2012. Praha: BETONCONSULT, s.r.o., 2012. s. 173-177. ISBN: 978-80-905256-0-3.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Application of technical hemp into the structure of cement-chip boards. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012 (587), no. 587, p. 42-47. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Study of alternative raw materials parameters for modification of cement bonded particleboards composition. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688(2013), no. 03, p. 139-145. ISSN: 1022-6680.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; VACULA, M. Možnost aplikace obnovitelných surovin jako náhrada části plnivové složky cementotřískových desek. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 170-178. ISBN: 978-80-02-02414-9.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Studium vlastností popílku vznikajícího jako vedlejšího produktu při výrobě cementotřískových desek. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

KEPRDOVÁ, Š. FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTTŘÍSKOVÝCH DESEK MODIFIKOVANÝCH ALTERNATIVNÍMI PLNIVY. In JUNIORSTAV 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv přídavku fluidních popílků na fyzikálně-mechanické a tepelně-technické vlastnosti cementových kompozitů s organickou výplní. In Sborník přednášek POPÍLKY ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 111-116. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Ověření použitelnosti alternativních surovin v cementotřískových deskách. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 86-89. ISBN: 978-80-87397-14-5.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Specifické bakterie jako možné modifikační složky matrice cementotřískových desek. In CONSTRUCTION MATERIALS. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 182-188. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Cement-bonded particleboards of modified composition with alternative raw sources utilization. In Structures and Architecture, Concepts, Applications and Challenges. London, UK: Taylor & Francis Group, 2013. p. 2144-2151. ISBN: 978-0-415-66195-9.
Detail

MELICHAR, T.; VACULA, M. Analýza vlivu odpadu z kamenné vlny s ohledem na možnost modifikace složení cementotřískových desek. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 297-306. ISBN: 978-80-214-4777-6.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Analýza trvanlivostních parametrů cementotřískových desek modifikovaného složení. In POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2013. Praha: BETONCONSULT, s.r.o., 2013. s. 83-88. ISBN: 978-80-905256-1-0.
Detail

KEPRDOVÁ, Š. Technické konopí, alternativní plnivo cementotřískových desek. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

MELICHAR, T.; KONEČNÝ, D.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Use of separated dust from the formatting and grinding cement-bonded chipboards to modify their composition. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 225-228. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Possibilities of Sugar Content Reduction in Filler of Cement-bonded Particleboards. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 174-177. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Substitution of cement-bonded particleboards filling and binding agent by selected types of alternative raw materials. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 116-119. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Study of the utilization of waste from manufacture of cement-bonded particleboards in their re-production. Kyoto, Japan: Japan Concrete Institute, 2013. p. 262-271.
Detail

VACULA, M.; KLVAČ, M.; MILDNER, R.; KEPRDOVÁ, Š. Parameters of Cement Bonded Particleboards modified with Stone Wool Fibre. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 195-201. ISBN: 978-3-03835-083-5. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KONEČNÝ, D. Vliv konzistence směsi pro výrobu cementotřískových desek na jejich vybrané parametry. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 127-131. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; KONEČNÝ, D.; VACULA, M. Aktuální poznatky z oblasti výroby cementových kompozitů s organickým plnivem. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 154-160. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; KONEČNÝ, D.; KEPRDOVÁ, Š. Workability assessment of the mixture for the production of cement-bonded particleboards with modified composition. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 77-80. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

VACULA, M.; MILDNER, R.; MELICHAR, T. Náhrada dřevěného plniva ve směsi pro výrobu cementotřískových desek. In Konference Zkoušení a Jakost ve Stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 251-257. ISBN: 978-80-214-5032-5.
Detail

KONEČNÝ, D.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Prach z formátování a broušení cementotřískových desek jako modifikační složka pro jejich opětovnou produkci. In PODLAHY 2014, sborník příspěvků. Praha: Betonconsult, s.r.o., 2014. s. 211-216. ISBN: 978-80-905256-2-7.
Detail

KONEČNÝ, D.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; VACULA, M. Vliv vysokopecní strusky a odpadního sklolaminátu na sorpční vlastnosti cementotřískových desek. In PODLAHY 2014, sborník příspěvků. Praha: Betonconsult, s.r.o., 2014. s. 203-209. ISBN: 978-80-905256-2-7.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Průběh zrání matrice cementotřískových desek v závislosti na vlhkosti organického plniva. Zpravodaj WTA CZ, 2014, roč. 2014, č. 3-4, s. 12-16. ISSN: 1213-7308.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: CMV-25; Cementotřísková deska s inovovaným složením - modifikace minerální vlnou. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: CE-O90-10; Cementotřísková deska s obsahem prašného odpadu. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: CVP-20; Cementotřísková deska s inovovaným složením - modifikace pojiva vysokoteplotním popílkem. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: CE-P30-05; Cementotřísková deska s obsahem popílku. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail