Project detail

Testing of 3G mobile network in Czech republic

Duration: 02.02.2011 — 01.03.2011

Funding resources

Neveřejný sektor - Neveřejné zdroje financování projektů (zahraniční, neveřejné tuzemské zdroje)
- whole funder (2011-02-02 - not assigned)

On the project

Projekt „Testování mobilních sítí 3G ve vybraných městech České republiky“ iniciovala společnost T-Mobile CZ, a.s. a stala se zadavatelem projektu. Se žádostí o řešení projektu se obrátila na Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, který nabídku na řešení projektu přijal a stal se jeho řešitelem. Na Ústavu radioelektroniky byla vytvořena metodika měření, pomocí které prováděly sestavené měřicí týmy testování mobilních sítí 3G ve vybraných městech České republiky, specifikovaných zadavatelem projektu. Naměřené hodnoty byly statisticky zpracovány a vybrané parametry proměřovaných mobilních sítí byly mezi sebou srovnány.

Description in English
Testing of 3G mobile network.

Keywords
mobilní, síť

Key words in English
mobile, network

Mark

T-Mobile -Hanus

Default language

Czech

People responsible

Dřínovský Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fedra Zbyněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Frýza Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Maršálek Roman, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Prokopec Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Slanina Martin, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hanus Stanislav, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2011-02-02 - not assigned)