Project detail

Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Mark

RP

Default language

Czech

People responsible

Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Design I.
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)