Project detail

Mathematical Foundations of Formal Language Theory

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)

On the project

V současné době je na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně vyučována řada předmětů, jejichž jádro tvoří teorie formálních jazyků. V těchto předmětech však není prostor k vysvětlení matematických základů, na kterých teorie formálních jazyků, a potažmo celá teoretická informatika, stojí. Tyto základy by studentům měly dát povinné matematické prerekvizitní předměty, kterou jsou ovšem zaměřeny velice obšírně. Taktéž nevysvětlují návaznost a využití nabytých znalostí v dalších oblastech. Studenti si pak mnohdy neuvědomují fundamentální význam matematických konceptů a důležitost formálních zápisů.

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření studijních podkladů, které studenty provedou základy matematiky v úzké návaznosti na teorii formálních jazyků. Názorně by jim měly ukázat využitelnost matematické notace a ozřejmit důvody použití rigorózních postupů. Důraz je kladen na osvětlení problematiky na příkladech a analogií z oblastí, které jsou studentům blízké (např. programovací jazyky).

Jelikož je většina literatury zabývající se formálními jazyky psána v angličtině, je naprosto nezbytné seznámit studenty s anglickou terminologií, a proto jsou výukové materiály vytvořeny v angličtině. Studenti se tak seznámí se současnou, ve světě používanou notací, což je připraví na práci ve špičkových týmech mimo Českou republiku, kde mohou být tyto znalosti požadovány.

Description in English
The purpose of this project was to create study materials to guide students through the mathematical foundations of formal language theory. These materials demonstrate the usefulness of mathematical notation a rigorous methods. The project emphasises explanations based on several areas which computer science students know very well, such as programming languages.

Keywords
teorie formálních jazyků, teoretická informatika, matematika

Key words in English
formal language theory, theoretical computer science, mathematics

Mark

FR271/2012/G1

Default language

Czech

People responsible

Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Vrábel Lukáš, Ing. - fellow researcher
Zemek Petr, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Results

MEDUNA, A.; VRÁBEL, L.; ZEMEK, P. An Infinite Hierarchy of Language Families Resulting from Stateless Pushdown Automata with Limited Pushdown Alphabets. DCFS'12: 14th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Braga: Springer Verlag, 2012. p. 236-243. ISBN: 978-3-642-31622-7. ISSN: 0302-9743.
Detail