Project detail

Operativní řízení odtoku vody z nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářské soustavy na základě predikovaných průměrných měsíčních průtoků

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

On the project

V návaznosti na klimatické změny a jejich vliv na vydatnost vodních zdrojů roste v současné době potřeba zapojení progresivních metod řízení provozu zásobní funkce nádrže. Pomoci uvedeného softwaru bude možno, na základě předpověděných průtoků, operativně řídit odtok vody jak z izolované nádrže, tak i z nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářské soustavy. Popsaný přístup k problému poskytne detailnější a spolehlivější pohled na možné množství zadržené vody v říční síti.

Mark

FAST-J-11-29/1322

Default language

Czech

People responsible

Čupela Pavel, Ing. - fellow researcher
Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Menšík Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

MENŠÍK, P.; ČUPELA, P. OptSoftVS: OPTIMALIZAČNÍ MODEL VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2011. s. 1-9. ISBN: 978-80-88907-76-3.
Detail

MENŠÍK, P.; ČUPELA, P. OptSoftVS: Optimalizační model vodohospodářské soustavy. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2012, roč. 55, č. 9-10, s. 8-10. ISSN: 0322-886X.
Detail

MENŠÍK, P.; ČUPELA, P. OPTIMALIZAČNÍ MODEL VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY. In Sborník anotací, Juniorstav 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: OptSoftVS; OptSoftVS - Optimalizační software vodohospodářské soustavy. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail