Project detail

Vývoj zařízení a metod pro absolutní kalibraci antén GNSS

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2012

On the project

Účelem je zahájení dlouhodobého projektu, jehož cílem je vybudování stabilně fungující základny pro absolutní kalibrace GNSS antén. V rámci tohoto navrhovaného projektu je plánována konstrukce jednoduchého zařízení pro polohování antén GNSS vůči nebeské sféře, zajištění návaznosti pohybu zařízení vůči časové škále a vyvoj software pro zpracování měření a výpočet excentricit fázových center a jejich variací.

Mark

FAST-S-11-66/1441

Default language

Czech

People responsible

Grebík Ivo - fellow researcher
Kalina Marek, Ing. - fellow researcher
Kuruc Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Volařík Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kratochvíl Radim, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Geodesy
- (2012-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2012-12-31)

Results

KALINA, M.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. Polohovací zařízení pro kalibraci GNSS antén. In Juniorstav 2013, Sborník anotací. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; KALINA, M.; VOLAŘÍK, T.; GREBÍK, I.; VUT v Brně: Polohovací zařízení pro kalibraci antén globálních navigačních satelitních systémů. 25325, užitný vzor. (2013)
Detail

WEIGEL, J., NEVOSÁD, Z.: Družicové metody v geodézii a katastru. Brno (02.02.2012)
Detail