Project detail

Vývoj automatizované metody návrhování produktu v průmyslovém designu

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)

On the project

Projekt se bude zabývat vývojem metody automatizovaného návrhu stylu produktů a naváže na předcházející výzkum založený na spolupráci Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování a Ústavu matematiky FSI VUT v Brně. Podstatou projektu je matematický přístup k hodnocení vizuálních aspektů v procesu návrhu stylu nového produktu ovlivněného jeho předchůdci. Rysy těchto předchůdců je možné extrahovat metodami statistické analýzy a pomocí genetických algoritmů je reinterpretovat do nové originální formy, která dává představu o možném vzhledu budoucího produ

Mark

FSI-J-11-47

Default language

Czech

People responsible

Šandera Čeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Uhlíř Filip, Ing. - fellow researcher
Zvonek Miroslav, doc. akad. soch., ArtD. - fellow researcher
Škaroupka David, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Mathematics
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Dept. of Industrial Design
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

ČOUPEK, P.; ŠKAROUPKA, D.; PÁLKOVÁ, J.; KONVIČNÝ, J., KREJČIŘÍK , M., RADOŠ, J. Experimental Mobile Robot with Hybrid Undercarriage. In Mechatronics. 2012. p. 405-411. ISBN: 978-3-642-23243-5.
Detail

ŠKAROUPKA, D.; KOUTNÝ, D.: stereoscopic panohead 2011; Stereoskopická panoramatická hlava. B2/304. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1601. (funkční vzorek)
Detail