Project detail

Zvyšování úrovně výpočtových modelů v biomechanice

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Biomechanika je v současné době dynamicky se rozvíjející obor, co do obsahu i hloubky řešených problémů a její výsledky slouží ke zvýšení kvality života. Je navázána úzká spolupráce mezi techniky a lékaři při řešení řady problémů z oblasti velkých kloubů (kyčle), stomatologie a ruky. Tím je zajištěna vysoká odborná úroveň vědeckých prací. Mezi aktuální a náročné problémy, které jsou řešeny, je aplikace fixátorů, implantátů a umělých náhrad. Efektivní metodou řešení těchto typů problémů je výpočtové modelování pomocí metody konečných prvků.

Mark

FSI-J-11-3/942

Default language

Czech

People responsible

Ebringerová Veronika, Ing. - fellow researcher
Florian Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Krpalek David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Manek Filip, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Řehák Kamil, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Valášek Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marcián Petr, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

MARCIÁN, P.; VALÁŠEK, J.; KRPALEK, D.; ŘEHÁK, K.; FLORIAN, Z.; NAVRÁTIL, P. Computational modeling of dental implant interaction with bone tissue. In 13th Conference APPLIED MECHANICS 2011. Velké Bílovice: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2011. p. 139-142. ISBN: 978-80-87434-03-1.
Detail

FUJIKI, K.; AOKI, K.; MARCIÁN, P.; BORÁK, L.; HUDIEB, M.; OHYA, K.; IGARASHI, Y.; WAKABAYASHI, N. The influence of mechanical stimulation on osteoclast localization in the mouse maxilla: bone histomorphometry and finite element analysis. Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, 2013, vol. 12, no. 2, p. 325-333. ISSN: 1617-7959.
Detail

MARCIÁN, P.; VALÁŠEK, J.; KRPALEK, D.; BORÁK, L.; KONEČNÝ, O.; VAŠEK, M.; FLORIAN, Z. Computational Model of Cancellous bone. Micro - CT User Meeting 2011 Abstract Book. 1. Belgie: SkyScan, 2011. p. 262-263. ISBN: 978-90-81678-100.
Detail

MARCIÁN, P.; BORÁK, L.; FLORIAN, Z.; VAŠEK, M.; KONEČNÝ, O.; NAVRÁTIL, P. Creating a Model of Cancellous Bone Tissue. In Proceedings 49th International Scientific Conference, Experimental Stress Analysis 2011. 1. Znojmo: Brno University of Technology, 2011. p. 215-222. ISBN: 978-80-214-4275-7.
Detail

MARCIÁN, P.; BORÁK, L.; VALÁŠEK, J.; KRPALEK, D.; ŘEHÁK, K.; NAVRÁTIL, P. Creation of Computational Models of Cancellous Bone. In Engineering Mechanics 2011, 17th International Conference. 1. Prague: Institute of Thermomechanics, 2011. p. 379-382. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

KONEČNÝ, O.; MARCIÁN, P. Tvorba modelu geometrie z CT/MRI v Matlabu. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 51-53. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

ŘEHÁK, K.; FLORIAN, Z.; KRPALEK, D.; MARCIÁN, P.; MATUG, M.; VALÁŠEK, J. Stress analysis of Burch-Schneider cage. In Engineering Mechanics 2011, 17th International Conference. 1. Prague: Institute of Thermomechanics, 2011. p. 523-526. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

VALÁŠEK, J.; MARCIÁN, P.; KRPALEK, D.; ŘEHÁK, K.; MANEK, F.; FLORIAN, Z. Stress Strain Analysis Of Restored First Molar With Cavity Of Class I. In Engineering Mechanics 2011, 17th International Conference. 1. Prague: Institute of Thermomechanics, 2011. p. 635-638. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

VALÁŠEK, J.; ŘEHÁK, K.; KRPALEK, D.; MARCIÁN, P.; FLORIAN, Z. Stress Strain Analysis Of Save Firsth Molar Tooth With Cavity Of Class II. In 13th Conference APPLIED MECHANICS 2011. Velé Bílovice: Institute of Physics of Materials, Academy of Science of the Czech Republic, 2011. p. 227-230. ISBN: 978-80-87434-03-1.
Detail

KRPALEK, D.; VALÁŠEK, J.; FLORIAN, Z.; MARCIÁN, P.; ŘEHÁK, K.; MANEK, F. Stress Strain Analysis of Human Wrist and Interaction between Carpal Bones. In 13th Conference APPLIED MECHANICS 2011. Velké Bílovice: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2011. p. 119-122. ISBN: 978-80-87434-03-1.
Detail

MARCIÁN, P.; BORÁK, L.; FLORIAN, Z.; BARTÁKOVÁ, S.; KONEČNÝ, O.; NAVRÁTIL, P. Biomechanical study of the bone tissue with dental implants interaction. Applied andComputational Mechanics, 2012, vol. 2011, no. 2, p. 173-186. ISSN: 1802-680X.
Detail

MARCIÁN, P.; BORÁK, L.; KONEČNÝ, O.; FLORIAN, Z. Využití snímků CT a mikro CT při výpočtovém modelování. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 57-60. ISBN: 978-80-261-0059-1.
Detail

EBRINGEROVÁ, V.; MARCIÁN, P.; FLORIAN, Z. Stress-strain analysis of hip joint with total endoprosthesis. Computational Mechanics 2011. Plzeň: University of West Bohemia Pilsen, 2011. p. 35-36. ISBN: 978-80-261-0027-0.
Detail

MARCIÁN, P.; EBRINGEROVÁ, V.; BORÁK, L.; FLORIAN, Z.; NAVRÁTIL, P. Stress-strain analysis of interaction of dental impalnt with bone tiussue. Plzeň: University of West Bohemia Pilsen, 2011. p. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0.
Detail

VALÁŠEK, J.; ŘEHÁK, K.; KRPALEK, D.; EBRINGEROVÁ, V.; FLORIAN, Z. Finite Element Analysis of Mandible Reconstruction Plate in the case of Symphysis fracture. Advanced Materials Research, 2012, vol. 472-475, no. 1, p. 1524-1527. ISSN: 1022-6680.
Detail

MARCIÁN, P.; BORÁK, L.; MAJER, Z.; FLORIAN, Z.; KAISER, J.; KONEČNÁ, V. The computational model of dental implant interaction with bone tissue. In Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 2012. Berlín: British Library Cataloguing in Publication Data, 2012. p. 910-915. ISBN: 978-0-9562121-5-3.
Detail

MARCIÁN, P.; KONEČNÝ, O.; BORÁK, L.; VALÁŠEK, J.; ŘEHÁK, K.; KRPALEK, D.; FLORIAN, Z. On the Level of Computational Models in Biomechanics Depending on Gained Data from Ct/Mri and Micro-Ct. In MENDEL 2011 - 17th International Conference on Soft Computing. 1. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 255-267. ISBN: 978-80-214-4302-0.
Detail