Project detail

Acoustic emission monitoring of resistance spot-welding quality

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2012

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT

- whole funder (2011-01-01 - 2012-12-31)

On the project

Cílem projektu je výzkum možnosti využití diagnostické metody akustické emise pro hodnocení kvality tvorby bodových svarů při odporovém svařování a příprava aplikace pro on-line hodnocení průběhu svařovacího procesu. Předpokládáme využití projektu k výzkumu možností tzv. inteligentní kontroly svařovacího procesu, která by byla ekonomická, spolehlivá a vhodná pro průmyslové využití. V první etapě budou provedeny laboratorní experimenty na zúčastněných pracovištích. Výsledky budou následně porovnány a ve druhé etapě bude vypracována společná metodika pro průmyslovou aplikaci metody AE.

Description in English
Resistance spot welding is once from the most frequently used technologies of jointing of plates, especially in the traffic engineering. The quality of fulfilment of selected welds decides about safety parameters and reliability of traffic devices. The aim of the project is the research of possibilities of acoustic emission method application for quality evaluation of spot welds in resistance welding and the preparation of its application for on-line classification of welding process.

Keywords
bodový svar, odporové svařování, akustická emise, kvalita

Key words in English
spot welding; resistance welding; acoustic emission; quality

Mark

MEB091114

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2011-01-01 - 2012-12-31)

Results

MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L.; GRUM, J. ACOUSTIC EMISSION IN QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PROCESSES MONITORING. 1. 1. Ljubljana, Slovenija: University of Ljubljana, 2011. 60 p. ISBN: 978-961-90610-8-4.
Detail

MAZAL, P. THE CURRENT STATE OF APPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION The curent state of application of AE in the Czech Republic. In Uporaba sodobnih neporušitvenih metod v tehniki. 1. Lubljana: University of Ljubljana, 2013. p. 17-24. ISBN: 978-961-6536-64-6.
Detail

NOHÁL, L.; MAZAL, P.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování. In NDE for Safety / Defektoskopie 2012, 42. mezinárodní konference - sborník příspěvků. 2012. Brno: VUT v Brně; ČNDT, 2012. s. 319-324. ISBN: 978-80-214-4609-0.
Detail