Project detail

Inovace laboratorní výuky klasické elektroinstalace, bleskosvodu a přepěťových ochran

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2012-01-01 - not assigned)

On the project

Cílem projektu je inovace a rozšíření výuky klasické elektroinstalace v předmětu Projektování silových a datových rozvodů. Jedná se o vzdělávací předmět určený pro více studijních oborů a jeho hlavní náplní je studium klasické elektroinstalace v obytných a průmyslových objektech. V souvislosti s tím je třeba seznámit studenty prezenční a kombinované formy studia také s problematikou výpočtu bleskosvodů a přepěťových ochran. V rámci projektu budou vytvořeny laboratorní pracoviště a výukové pomůcky pro přednášky a počítačová cvičení, ve kterých se studenti naučí dimenzování bleskosvodu a dále principy a návrh chránění před přepětím pomocí svodičů a přepěťových ochran. V rámci projektu bude dále rozšířeno a inovováno stávající laboratorní vybavení předmětu tak, aby odpovídalo současnému standardu.

Mark

2465/2012/G1

Default language

Czech

People responsible

Khisamutdinov Nail, Ing. - fellow researcher
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Jan, Ing. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2012-01-01 - not assigned)