Project detail

Analýza experimentálních solárních článků a panelů metodou elektroluminiscence

Duration: 13.09.2010 — 06.12.2010

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2010-09-13 - not assigned)

Mark

Solartec s.r.o.

Default language

Czech

People responsible

Vaněk Jiří, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

VANĚK, J. Závěrečná zpráva výzkumu HS18057039 pro firmu Solartec s.r.o. 2010.
Detail