Project detail

Inovace předmětu zavedením projektově orientované výuky s praktickým výstupem

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

Mark

FRVŠ 2621/2011 F1a

Default language

Czech

People responsible

Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Brandejs Jan, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2011-01-01 - 2011-12-31)