Project detail

Stabilizace břehů

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Základem řešení projektu je návrh stabilizační břehové konstrukce na bázi zemní armatury (geosyntetická síť) za spolupůsobení kořenového systému vhodné vegetace. Předpokládáme návrh inovativního postupu dosud v rámci stabilizace břehů nepoužívaného, a to předběstování stabilizačního koberce (zemní materiál - geosyntetická síť - vhodná travní směs). Tento mobilní stabilizační koberec je možno následně umístit v oblasti porušení břehů s ambicí přirozeného spojení se zemním materiálem a následným rozvojem schopnosti stabilizačního působení.

Keywords
Stabilizace, břeh, přehrada

Key words in English
Stabilization, Banl, Dam

Mark

FAST-S-10-82

Default language

Czech

People responsible

Foltýnová Lucie, Ing. - fellow researcher
Šulc Viktor, Ing. - fellow researcher
Uhmannová Hana, Ing., CSc. - fellow researcher
Vašková Marta, Ing. - fellow researcher
Šlezingr Miloslav, prof. Dr. Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Water Structures
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

ŠLEZINGR, M. Poslání břehových a doprovodných porostů při hrazení bystřin a stabilizaci horských toků. In Stavby pro plnění funkcí lesa v harmonii s přírodou. neuvedeno. Brno: Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structure, 2010. s. 69-74. ISBN: 978-80-214-4158-3.
Detail

ŠLEZINGR, M. PROBLEMATIKA VÝBĚRU VHODNÝCH GEOSYNTETIK PRO STABILIZACI BŘEHŮ. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 9.Zdravotno-technické stavby-Malé vodné diela-Krajina a voda. neuvedeno. Košice: Elsewa, 2010. s. 343-347. ISBN: 978-80-89385-11-9.
Detail

ŠLEZINGR, M. Use of Accompanying Vegetation on Waterways. Journal of Landscape Management, 2010, vol. 1, no. 1/2010, p. 61-66. ISSN: 1804-2821.
Detail

ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J. Revitalizace v krajině jako součást výuky na Mendelově univerzitě v Brně. Vodní hospodářství, 2010, roč. 60, č. 8/2010, s. 230-231. ISSN: 1211-0760.
Detail

ŠLEZINGR, M. Cílená tvorba výmolů v říčním dně. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 7/2010, s. 221-223. ISSN: 1210-4027.
Detail

ŠLEZINGR, M.; SYNKOVÁ, J.; FOLTÝNOVÁ, L.; UHMANNOVÁ, H. Possibility of utilization directing structures in river revitalization. Slovak Journal of Civil Emgineering, 2010, vol. 2010/3, no. XVIII, p. 33-36. ISSN: 1210-3896.
Detail

ŠLEZINGR, M. ARMOVANÝ STABILIZAČNÍ KOBEREC , NÁVRH A ZALOŽENÍ. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 9.Zdravotno-technické stavby-Malé vodné diela-Krajina a voda. neuvedeno. Košice: Elsewa, 2010. s. 347-351. ISBN: 978-80-89385-11-9.
Detail

ŠLEZINGR, M. Bank Stabilization of River and Reservoir. In People,buildings and environment 2010. neuvedeno. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Istitute of Water Structures, 2010. p. 419-422. ISBN: 978-80-7204-705-5.
Detail

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Stabilization of banks with using geosyntetics. In People, buildings and envoronment 2010. neuvedeno. Brno: Brno Unuversity of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, 2010. p. 547-550. ISBN: 978-80-7204-705-5.
Detail

ŠLEZINGR, M. Opevňovací stavby v říčním korytě-horní tok. In Konference krajinné inženýrství 2010. neuvedeno. Praha: ČVUT Praha, ČZU Praha, 2010. s. 129-133. ISBN: 978-80-903258-9-0.
Detail

ŠLEZINGR, M. Funkce vegetačního doprovodu vodních toků a nádrží. In Rekreace a ochrana přírody 5.- 6. května 2010. neuvedeno. Brno: MZLU v Brně, 2010. s. 17-18. ISBN: 978-80-7375-398-6.
Detail

ŠLEZINGR, M.; ZELEŇÁKOVÁ, M. Natural processes of the self purification in rivers. Journal of Landscape Management, 2010, vol. 1, no. 1/2010, p. 63-66. ISSN: 1804-2821.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., ŠLEZINGR, M.: Stavby pro plnění funkcí lesa v harmonii s přírodou. Brno (14.10.2010)
Detail

ŠLEZINGR, M., HLAVÍNEK, P., HLAVÍNEK, P., ŠLEZINGR, M.: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 9.Zdravotno-technické stavby-Malé vodné diela-Krajina a voda. Štrbské Pleso (22.11.2010)
Detail

ŠLEZINGR, M.: Konference krajinné inženýrství 2010. Praha (23.09.2010)
Detail

WALDHANS, M., DOMOKOŠOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, J., HROMÁDKA, V., HANÁK, T., FOLTÝNOVÁ, L., AIGEL, P., FIALOVÁ, J., NOVÝ, M., UHMANNOVÁ, H., ZÚBKOVÁ, M., TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., KORYTÁROVÁ, J., ŠLEZINGR, M., ŠLEZINGR, M.: LIDÉ, STAVBY A PŘÍRODA 2010. Křtiny (10.11.2010)
Detail

ŠLEZINGR, M.: Rekreace a ochrana přírody 5.-6.května 2010. Křtiny (05.05.2010)
Detail