Project detail

Rozvoj nových metod měření v geodézii

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Projekt je zaměřen na podporu závěrečných prací studentů doktorského a magisterského studia. Projekt zastřešuje stávající aktivity studentů s cílem jejich vzájemného propojení a navázání. Cílem projektu je rozvoj nových geodetických metod měření s hlavním zaměřením na měření dynamických dějů. Aktivity zahrnují hlavně automatizaci zpracování obrazové informace, robotizaci úhlových měření, RTK a kinematická měření GNSS. Poznatky budou aplikovány na reálné geodetické úlohy - určování tížnicových odchylek astronomickou metodou a analýzu kmitání konstrukcí.

Mark

FAST-S-10-15

Default language

Czech

People responsible

Grebík Ivo - fellow researcher
Ištók Branislav, Ing. - fellow researcher
Komačka Juraj, Ing. - fellow researcher
Kratochvíl Radim, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kuruc Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pešková Karla, Ing. - fellow researcher
Puchrik Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Volařík Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Machotka Radovan, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Geodesy
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

OPATŘILOVÁ, I. GIS Městské části Brno-Jundrov. In Sborník 6. studentské konference Student GIS Projekt. Praha: ARCDATA Praha, s.r.o., 2010. s. 147-152. ISBN: 978-80-904450-3-1.
Detail

OPATŘILOVÁ, I.; BARTONĚK, D. GIS in Municipality Administration. In IX. International Conference of Soft Computing. Kunovice: EPI Kunovice, s. r. o., 2011. p. 67-73. ISBN: 978-80-7314-221-6.
Detail

OPATŘILOVÁ, I.; BARTONĚK, D. GIS for Small Municipalities. In Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2011. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-8. ISBN: 978-80-248-2366-9.
Detail

VOLAŘÍK, T.; KURUC, M. Opakovatelnost určení prostorové polohy metodou RTK. In Seminář s mezinárodní účastí, GNSS v geodetické praxi, Sborník referátů. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2011. s. 64-71. ISBN: 978-80-86433-52-3.
Detail

DERMEKOVÁ, S. Využitie technológie GIS v stredovekej archeológii. In Juniorstav 2011, 13. odborná konference doktorského studia, Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Stavební, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

DERMEKOVÁ, S. GIS v archeologii. In Student GIS Projekt, 6. studentská konference, Sborník. Praha: ARCDATA Praha, s.r.o. 2010, 2010. s. 105-112. ISBN: 978-80-904450-3-1.
Detail

DERMEKOVÁ, S. GIS v archeológii. In GIS v archeológii, Zborník konferencie, Nitra 25.-26.11.2010. Nitra: Archeologický ústav SAV, Nitra 2010, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-89315-25-3.
Detail

VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M. Technická zpráva - periodické sledování posunů panelového domu Brno Bystrc, Černého 15 - 19. Brno: geodetická firma Zdeněk Fišer, 2010. s. 1-5.
Detail

VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; FIŠER, Z.; ŠVEC, M. Technická zpráva - Měření průhybu stropu bytu v ulici Kunzova, obec Brno. Brno: geodetická firma Zdeněk Fišer, 2010. s. 1-4.
Detail

OPATŘILOVÁ, I. GIS malých obcí. In Sborník k 13. odborné konferenci doktorského studia JUNIORSTAV 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

DERMEKOVÁ, S.; BARTONĚK, D. GIS in Medieval Archaeology. In Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2011. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-9. ISBN: 978-3-540-85154-7.
Detail

KALVODA, P. Subpixelová detekce posunů pro určování objemových změn stavebních látek s využitím digitálního mikroskopu. Brno: FAST, 2010. s. 1 ( s.)
Detail

DERMEKOVÁ, S.; BARTONĚK, D. Usage of GIS in Archaeology. In IX. International Conference of Soft Computing, 21. 1. 2011, Hodonín, European Polytechnic Institute, Ltd. Kunovice: EPI Kunovice, s. r. o., 2011. p. 17-24. ISBN: 978-80-7314-221-6.
Detail

BARTONĚK, D. MAINTENANCE OF FIELD POINT VIA GIS. In IX. International Conference of Soft Computing, 21. 1. 2011, Hodonín, European Polytechnic Institute, Ltd. Kunovice: EPI Kunovice, 2011. p. 11-15. ISBN: 978-80-7314-221-6.
Detail

MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.: Mapa tížnicových odchylek; Mapa tížnicových odchylek v centrální části Brna. Ústav geodézie. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail