Project detail

Vysokoteplotní strukturní stabilita heterogenních svarových spojů typu austenit/ferit

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Studium mikrostrukturních změn probíhajících v heterogenních svarových spojích progresivních austenitických a feritických žáropevných ocelí během jejich vysokoteplotní expozice. Využití laboratorních svarových spojů podrobených vysokoteplotní expozici s následným vyhodnocením mikrostrukturních změn pomocí světelné a elektronové mikroskopie, měření redistribuce legujících prvků přes svarové rozhraní a její vliv na změny mikrotvrdosti. Následné srovnávání experimentálních výsledků s výsledky výpočtového modelování.

Description in English
Investigation of microstructural changes running in dissimilar weld joint of advanced austenitic and ferritic creep ressistant steels during their high-temperature exposure. Using of the laboratory weld joints subjected to high temperature exposure with a subsequent evaluation of microstructural changes with light and electron microscopy, measurement of redistribution of alloying elements across the weld interface and its influence on the changes of microhardness. Subsequent comparison of experimental results with computational modeling.

Keywords
žáropevná ocel, svarový spoj, přerozdělení uhlíku

Key words in English
creep ressistant steel, weld joint, carbon redistribution

Mark

FSI-J-10-51

Default language

Czech

People responsible

Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Foret Rudolf, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Stratil Luděk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šohaj Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Materials Science and Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

ŠOHAJ, P. ZMĚNY MIKROSTRUKTURY ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ A JEJICH SVAROVÝCH SPOJŮ. In Výceúrovňový design pokrokových materiálů sborník doktorské konference 2010. Brno: 2010. s. 93-98. ISBN: 978-80-87434-02-4.
Detail

ŠOHAJ, P.; JAN, V.; DVOŘÁČEK, O. EVALUATION OF MICROSTRUCTURAL STABILITY OF CREEP-RESISTANT STEELS WELD JOINTS ON THE BASIS OF A COMPUTATIONAL MODELING. In METAL 2010: 19TH INTERNATIONAL METALLURGICAL AND MATERIALS CONFERENCE. 2010. Ostrava: TANGER LTD, 2010. p. 403-408. ISBN: 978-80-87294-17-8.
Detail