Project detail

Simulační modelování a optimální řízení mechatronických soustav.

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Navržený projekt si klade za cíl navázat na teoretický i aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti návrhu optimálních řídicích algoritmů se zřetelem na využití moderních metod umělé inteligence. Uvažován je výzkum v oblasti návrhů optimálních regulátorů, přesného řízení a synchronizaci pohonů, dále výzkum v oblasti plánování optimálních trajektorií mobilních robotů a manipulátorů. To vše bude jak teoretickým, tak aplikovaným výstupem navrženého projektu. Díky užitým průmyslovým technologiím bude transfer realizovaného výzkumu do průmyslového prostředí reálný.

Mark

FSI-S-10-83

Default language

Czech

People responsible

Dvořák Jiří, RNDr., CSc. - fellow researcher
Jančík Stanislav, Ing. - fellow researcher
Lýsek Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marada Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Minář Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Němec Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Olša Petr, Ing. - fellow researcher
Šandera Čeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šeda Miloš, prof. RNDr. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škranc Martin, Ing. - fellow researcher
Šoustek Petr, Ing. - fellow researcher
Šťastný Jiří, prof. RNDr. Ing., CSc. - fellow researcher
Voldán Jiří, Ing. - fellow researcher
Zuth Daniel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Matoušek Radomil, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Dept. of Applied Computer Science
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

ŠTENCL, M.; ŠŤASTNÝ, J. Neural network learning algorithms comparison on numerical prediction of real data. In Mendel 2010. 2010. p. 280-285. ISBN: 978-80-214-4120-0.
Detail

FEJFAR, J.; WEINLICHOVÁ, J.; ŠŤASTNÝ, J. Musical Form Retrieval. In Mendel 2010. 2010. p. 246-251. ISBN: 978-80-214-4120-0.
Detail

ZUTH, D. Zdroje nejistot ve vibrodiagnostice. In TD 2010 - Diagon 2010. Zlín: Academica centrum UTB, 2010. s. 55-60. ISBN: 978-80-7318-940-2.
Detail

WEINLICHOVÁ, J.; BOHÁČ, M. Neuronové sítě z hlediska využitelnosti pro klasifikační účely v managementu. In MendelNET PEF 2009. 2009. s. 27-31. ISBN: 978-80-7375-351-1.
Detail

FEJFAR, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LÝSEK, J. Výběr vhodných charakteristik pro klasifikaci nahrávek na základě hudebních objektů. In Firma a konkurenční prostředí 2010. 2010. s. 715-720. ISBN: 978-80-7375-385-6.
Detail

ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Měření vibrací ve vibrodiagnostice. Automa, 2010, roč. 16, č. 1-2010, s. 32-36. ISSN: 1210-9592.
Detail

JANČÍK, S.; DVOŘÁK, J.; STÁREK, I. PRAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUPY K NAVIGACI MOBILNÍCH ROBOTŮ. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2, s. 63-70. ISSN: 1210-8022.
Detail

ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Analýza nejistot ve vibrodiagnostice. Automa, 2010, roč. 16, č. 7, s. 41-45. ISSN: 1210-9592.
Detail

MATOUŠEK, R.; BEDNÁŘ, J. Grammatical Evolution and STE Criterion (Statistical Properties of STE Objective Function). Lecture notes in Electrical Engineering, 2010, vol. 2010, no. 68, p. 131-142. ISSN: 1876-1100.
Detail

ŠEDA, M.; MATOUŠEK, R.; OŠMERA, P.; ŠANDERA, Č.; WEISSER, R. Combined Heuristic Approach to Resource-Constrained Project Scheduling Problem. Lecture notes in Electrical Engineering, 2010, vol. 2010, no. 68, p. 47-57. ISSN: 1876-1100.
Detail

ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.; ROJKA, A. Zásadní vliv snímače na výslednou nejistotu diagnózy. Automa, 2010, roč. 16, č. 12, s. 29-30. ISSN: 1210-9592.
Detail

MATOUŠEK, R. HC12 Implemented Using the CUDA Platform. Applied Computer Science, 2010, vol. 2010, no. 2010, p. 649-652. ISSN: 1792-4863.
Detail

ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Zdroje nejistot ve vibrodiagnostice. Automa, 2010, roč. 16, č. 6, s. 40-42. ISSN: 1210-9592.
Detail