Project detail

Víceúrovňové modelování procesů porušování pevných látek při mechanickém namáhání s podporou experimentu

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Jedním ze silných světových trendů výzkumu v oblkasti fyziky deformace a lomu je víceúrovňový přístup ke kvantitativnímu popisu procesů porušování pevných látek. Tento přístup je založen na vytváření modelů na několika úrovních: elektronová struktura, atomové uspořádání, poruchy krystalové mřížky a krystalografie, mikrostruktura materiálů a kontinuum. Vzájemné vazby mezi jednotlivými modely mohou být zohledněny dvěma základními způsoby, tzv. souběžnou integrací nebo postupnou integrací. Výzkum v rámci projektu je založen na metodě postupné integrace.

Mark

FSI-S-10-64

Default language

Czech

People responsible

Bonaventurová Kateřina, Mgr. - fellow researcher
Černý Miroslav, prof. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Pilch Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Řehák Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šandera Pavel, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Pokluda Jaroslav, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Physical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

SLÁMEČKA, K.; BONAVENTUROVÁ, K.; POKLUDA, J. Bending and Torsion Fatigue of Inconel 713LC with and withouth Diffusion Coating. In METAL 2011 Conference Proceedings. Metal. Ostrava: Tanger sro, 2011. p. 692-697. ISBN: 978-80-87294-24-6.
Detail

SLÁMEČKA, K.; POKLUDA, J.; BONAVENTUROVÁ, K.; ČELKO, L. Microfractography of Fish-Eye Fractures in Nitrided Steel. Chemické listy, 2011, vol. 105, no. S, p. 721-724. ISSN: 0009-2770.
Detail