Project detail

Modernization of laboratory exercises in course Radio Receivers and Transmitters

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na modernizaci laboratorní výuky předmětu Rádiové přijímače a vysílače vyučovaného v rámci bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Halvním důvodem pro podávání návrhu tohoto projektu je vytvoření nové úlohy zaměřené na šumové parametry rádiových bloků tak, aby její účel a používané vybavení odpovídaly současným a v praxi aplikovaným požadavkům a trendům v této oblasti elektroniky.

Description in English
Project is focused on modernization of laboratory exercises course Radio Receivers and Transmitters teached in bachelor's study programme Electrical, Electronic, Communication and Control Technology at the Faculty of Electrical Engineering and Communication at Brno University of Technology. The main objective of this project is origination of the new laboratory exercise focused on noise parameters of radio devices so that the effect of the exercise and used equipment match with actual and practically applied demands in this area of electronics.

Keywords
šumové parametry, šumové číslo, rádiové zařízení, měření šumových parametrů

Key words in English
noise parameters, noise figure, radio device, measurement of noise parameters

Mark

743/G1

Default language

Czech

People responsible

Fuchs Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šrámek Petr, Ing. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2011-01-01 - not assigned)