Project detail

Výuka pokročilých témat teoretické informatiky na mezinárodní úrovni

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně v letošním roce prochází významnou změnou v organizaci výuky zejména navazujícího magisterského studijního programu. Dosud bylo studium magisterského programu Informační technologie možné ve čtyřech různých odborných zaměřeních, přičemž studium formálních jazyků a teoretické informatiky bylo, kromě jednoho povinného předmětu, jen velmi okrajové. Počínaje akademickým rokem 2009/2010 bude magisterské studium nabízeno ve třech stávajících a šesti nových odborných zaměřeních, jedním z nich jsou Matematické metody v informačních technologiích, kam formální jazyky a teoretická informatika bezpochyby patří. Cílem tohoto projektu je vytvoření výukových pomůcek, které budou studenty tohoto nového zaměření a zejména studenty doktorského studijního programu seznamovat s moderními trendy v teoretické informatice a souvisejících matematických tématech. Tyto pomůcky však poslouží také v několika předmětech zmíněného nového zaměření magisterského studia. Veškeré výstupy tohoto projektu budou vytvářeny v anglickém jazyce, což českým studentům umožní seznámit se s používanou světovou terminologií a zahraničním studentům přicházejícím studovat na Fakultu informačních technologií poskytne výukové materiály, kterým budou rozumět.

Mark

FR2581/2010/G1

Default language

Czech

People responsible

Čermák Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Koutný Jiří, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Information Systems
- (2010-01-01 - 2010-12-31)