Project detail

New excercise to the subject Car electronic

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2010-01-01 - not assigned)

On the project

Hlavním cílem projektu je vytvořit novou úlohu pro předmět Automobilová elektrotechnika. Nová úloha by měla seznámit studenty se současnou technologií antiblokového systému. V rámci úlohy by měly být také používány moderní prostředky pro měření a automatizaci, jako jsou karty pro ovládání servopohonů od firmy National Instruments, moderní programy pro vizualizaci, atd.

Description in English
The main objective of the project is to create a new excercise for the subject Car electronics. The new excercise should familiarize students with the current anti-block-system technology. There should be used also modern resources for measurement and control as for example servo-drive control cards from National Instruments, modern visualisation software, etc.

Keywords
automobilová elektrotechnika, měření, řízení, ABS, laboratorní úloha, vizualizace, ovládací karta pro servopohony

Key words in English
car electronics, measurement, control, servo-drive, ABS, excercise, visualisation, servo-drive control card

Mark

3093/G1

Default language

Czech

People responsible

Huzlík Rostislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Knobloch Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units