Project detail

Laboratoř zpracování obrazu a počítačové grafiky

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

On the project

Předkládaný projekt je zaměřen na vybavení "Laboratoře zpracování obrazu a počítačové grafiky" na Fakultě informačních technologií VUT v Brně s předpokládaným umístěním na Ústavu počítačové grafiky a multimédií. Projekt je podáván proto, aby studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů měli možnost přístupu k moderní technice pro zpracování obrazu a zobrazování prostorových scén.
Předpokládá se, že laboratoř bude využívána jak ve výuce předmětů, tak i pro realizaci individuálních studentských projektů v předmětech (které jsou součástí výuky) a pro realizaci bakalářských, diplomových a disertačních prací.
Pokud se týká samotného vybavení laboratoře, předpokládáme pořízení 20 výkonných grafických karet a 10+10 vývojových kitů pro vestavěné algoritmy zpracování obrazu a počítačového vidění.
U navrhované laboratoře lze předpokládat intenzivní využití v rámci výuky i individuálních prací. Pracoviště dovybaví laboratoř příslušnou výpočetní technikou, síťovou infrastrukturou a nábytkem.

Description in English
The project aims to equipping the "Kaboratory of image processing and computer graphics" at the Faculty of Information Technology, Brno University of Technology, located at the Department of Computer Graphics and Multimedia. The goal of the project is to allow the students of BSc. and MSc. degrees and doctoral students access to modern technolgy related to image processing and rendering of three-dimensional scenes.
The laboratory is used in classroom courses and for individual work of students on the assigned course projects and for experimenting on BSc., MSc., and Ph.D. theses.
The laboratory is equipped with 20 state-of-the-art graphics cards and 10+10 development kits for embedded algorithms of image processing and computer vision. The faculty contributes to the project by supplying necessary computer technology, network infrastructure, furniture, back projector etc.

Keywords
počítačová grafika, zpracování obrazu, FPGA, DSP, grafický hardware

Key words in English
computer graphcis, image processing, FPGA, DSP, graphcis hardware

Mark

FR2148/2009/Aa

Default language

Czech

People responsible

Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. - fellow researcher
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Computer Systems
- (2009-01-01 - 2009-12-31)
Department of Computer Graphics and Multimedia
- (2009-01-01 - 2009-12-31)