Project detail

IBM Faculty Award 2009

Duration: 28.11.2008 — 31.12.2009

On the project

The application-oriented research  supported by this grant will be focused on deployment of Cell processor towards the acceleration of data compression and real-time image processing methods.

Description in Czech
Aplikovaný výzkum podpořený tímto grantem bude zaměřen na možnosti využití procesoru Cell pro účely akcelarace metod komprese a real-time zpracování obrazu.

Keywords
IBM, Cell, parallel architecture, data compression, image processing, logic functions, methods of acceleration

Key words in Czech
IBM, Cell, paralelní architektura, komprese dat, zpracování obrazu, logické funkce, metody akcelerace

Default language

English

People responsible

Šimek Václav, Ing. - fellow researcher
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Link