Project detail

Komplexní vzdělávací program pro pracovníky škol Jihomoravského kraje v oblasti ICT

Duration: 01.01.2010 — 30.06.2012

Funding resources

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

- whole funder (2010-01-01 - 2012-06-30)

On the project

Silně konkurenční prostředí moderní společnosti klade značné požadavky na systematické celoživotní vzdělávání jednotlivce, postavené na základech získaných během terciálního vzdělávání. Klíčovým prvkem tohoto projektu je zvýšení odborné i všeobecné vzdělanosti pedagogů působících na úrovni středního školství. Cílem projektu je nabídnout pracovníkům škol z regionu Jihomoravského kraje příležitost strukturovaného vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Vzdělávací programy ICT Akademie budou založeny na systému jednosemestrových výukových programů, v nichž budou frekventanti v rámci odborné praxe ve druhé části semestru aktivně zapojeni do praktické výuky na VUT v Brně. Očekávaným přínosem projektu bude zvýšení gramotnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií u cílové skupiny. Svým zaměřením má projekt primárně zvýšit kvalifikaci pracovníků škol a následně sekundárně zvýšit i vzdělanost žáků v systému středního vzdělávání v oblasti ICT.

Mark

CZ.1.07/1.3.10/02.0018

Default language

Czech

People responsible

Hošek Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Molnár Karol, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2010-01-01 - not assigned)

Results

NOVOTNÝ, V. Účastnická koncová zařízení. Brno, ČR: VUT Brno, 2012. s. 1-182.
Detail