Project detail

Implementace současných GNSS technologií do výuky družicových metod v geodézii

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2008

On the project

Současná geodetická praxe je výraznou měrou ovlivněna nutností pracovat s co nejpřesnějšími daty v reálném čase. Jednou z metod určování polohy bodů jsou technologie GNSS (Global Navigation Satellite Systems). V rámci navrhovaného projektu dojde k inovaci stávajících předmětů tak, aby zahrnovaly praktická měření moderními metodami GPS-RTK, RTK-FKP (Flächenkorrekturparameter) a RTK-PRS (Pseudoreferenční stanice) poskytovanými v rámci služeb státní sítě permanentních stanic sítě CZEPOS.

Mark

955/2008/G1

Default language

Czech

People responsible

Hašová Anna, Ing. - fellow researcher
Weigel Josef, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Kuruc Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Geodesy
- (2008-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2008-01-01 - not assigned)