Project detail

Technologie a umístení zobrazovacích prvku ve vozidle - HS18815000

Duration: 01.04.2008 — 01.12.2008

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2008-04-01 - not assigned)

Mark

HS1881500

Default language

Czech

People responsible

Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2008-04-01 - not assigned)