Project detail

Využití vlnkové transformace při zpracování biologických signálů

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2009-01-01 - not assigned)

On the project

Cílem projektu je využití výsledků tvůrčí činnosti jako nových poznatků ve výuce studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia tak, aby náplň výuky byla inovována v souladu s nejnovějšími poznatky o možnostech využití vlnkové transformace. Projekt je svým obsahem orientován na metody filtrace, rozměřování a komprese biologických signálů za použití vlnkové transformace. Důraz je kladen zejména na srovnání různých typů mateřských vlnek z hlediska jejich vhodnosti k rozměřování a kompresi signálů EKG. Vyvinuté algoritmy budou implementovány do interaktivního výukového programu v prostředí Matlab. Projekt umožní zadávání zajímavých bakalářských a diplomových prací. Řešení projektu rovněž rozšíří možnosti výzkumné práce studentů doktorského studia v doktorském studijním oboru Biomedicínská elektronika a biokybernetika.

Mark

2540/G3 - Vítek Martin

Default language

Czech

People responsible

Hrubeš Jan, Ing. - fellow researcher
Kozumplík Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Vítek Martin, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Biomedical Engineering
- (2009-01-01 - not assigned)