Project detail

Introduction of digital technologies into laboratory excercises of the course Radio receivers and transmitters

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2009-01-01 - not assigned)

On the project

Grantový projekt je zaměřen na inovaci laboratorní výuky předmětu Rádiové přijímače a vysílače vyučovaného v rámci bakalářského studijního programu na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Pro zvýšení aktuálnosti a názornosti výuky se kromě průběžného doplňování nových informací v teoretické části předmětu předpokládá výrazné posílení jeho praktické formy výuky realizací dvou nových a inovací jedné stávající laboratorní úlohy z oblasti digitálních technologií aplikovaných v rádiových komunikačních systémech.

Description in English
The proposed project is focussed on laboratory exercises of the course Radio receivers and transmitters innovation. Except continuos adding of new informations into theoretical part of the subject, for purpose of increasing topicality and clearness of education, essential enrichment of its practical form is supposed to be performed by means of two new excercise realisation and one excercise improvement. All excercises will be aimed at the digital technologies apllicated in radio communication systems.

Mark

987/F1 a - Prokeš Aleš

Default language

Czech

People responsible

Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2009-01-01 - not assigned)