Project detail

Nové přístupy k inženýrství hranic zrn

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2010

On the project

Na základě vlastní klasifikace hranic zrn v bcc železe jsme navrhli revoluční myšlenku nových způsobů produkce optimalizovaných materiálů způsoby Inženýrství hranic zrn: Na rozdíl od současných technologií založených na zvyšování podílu tzv. speciálních hranic zrn v materiálu díky rotaci jednotlivých zrn navrhujeme, že vhodné struktury mohou být dosaženy pouhou rotací (migrací) jednotlivých hranic mezi existujícími zrny tak, že dosáhnou orientace energeticky výhodných speciálních hranic. Procesy založené na naší myšlence slibují být mnohem jednodušeji aplikovatelné než rotace zrn, skrytých v materiálu, a rovněž slibují průlom v dosavadních technologiích Inženýrství hranic zrn.

Description in English
Based on recent classification of grain boundaries in b.c.c. iron, we proposed a revolutionary idea for new ways in production of optimised materials via Grain Boundary Engineering: In contrast to the present technologies based on rotation of individual grains in material to increase the population of so-called special interfaces via its deformation and consecutive annealing, we suggest that the grain boundaries should self-organise during suitable annealing by slight rotation (migration) between already existing grains to reach energetically the most favourable orientation of the special grain boundary. The processes based on our idea promise to be much easily applicable than changing grain misorientations by rotations of grains buried in the material and thus, the breakout progress in technologies of Grain Boundary Engineering.

Keywords
inženýrství hranic zrn, slitiny železa, anizotropie, křehký lom, samoorganizace

Key words in English
Grain Boundary Engineering; iron alloys; anisotropy; britlle fracture; self-organisation

Mark

GA106/08/0369

Default language

Czech

People responsible

Pokluda Jaroslav, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Lejček Pavel, prof. Ing., DrSc. - principal person responsible

Units

Institute of Physical Engineering
- (2008-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2008-01-01 - 2010-12-31)

Results

HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; POKLUDA, J.; LEJČEK, P. Phosphorus-Induced Quasi-Brittle Fracture of Fe-2.3% V-0.12% P Alloy. In Fractography. 1. Košice: IMR SAS, 2009. p. 9-16. ISBN: 978-80-968543-8-7.
Detail

ŠANDERA, P.; POKLUDA, J.; HORNÍKOVÁ, J.; VLACH, B.; LEJČEK, P.; JENKO, M. Fracture of Polycrystalline Fe-2.3%V-0.12%P Alloy. Engineering Fracture Mechanics, 2010, vol. 77, no. 1, p. 385-392. ISSN: 0013-7944.
Detail

LEJČEK, P.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; JENKO, M. Solute Segregation at 46.8deg(111) Twist Grain Boundary of a Phosphorus Doped Fe-2.3%V Alloy. Surface Science, 2012, vol. 606, no. 1, p. 258-262. ISSN: 0039-6028.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; PANTĚLEJEV, L.; POKLUDA, J. Geometrical Shielding Produced by Intergranular Crack-tip Branching in Fe-V-P Alloy. Key Engineering Materials (print), 2011, vol. 465, no. 1, p. 574-577. ISSN: 1013-9826.
Detail

POKLUDA, J.; ŠANDERA, P. Micromechanisms of Fracture and Fatigue: In a Multiscale Context. 1. 1. London: Springer, 2010. 295 p. ISBN: 978-1-84996-265-0.
Detail