Project detail

Modernizace výuky kalkulu pro matematické inženýrství

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

Mark

FRVŠ 1402/2007

Default language

Czech

People responsible

Kureš Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Mathematics
- (2007-12-14 - not assigned)

Results

HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R. Inovative Calculus Lectures. In Sborník ze 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. p. 86-89. ISBN: 978-80-248-1649-4.
Detail

HLAVIČKA, R.; HODEROVÁ, J. Building FEA components for the .Net platform. In 5. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno: Univerzita obrany, 2007. p. 84-93. ISBN: 978-80-7231-274-0.
Detail