Project detail

Inovative Approach to the Compiler Projects

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

On the project

V současné době Fakulta informačních technologií v bakalářském i magisterském studijního programu (pro rok 2007) nabízí několik předmětů zaměřených na teorii formálních jazyků a překladačů. Praktické projekty studentů v těchto předmětech patří mezi implementačně velmi náročné. Původní koncept projektů byl navržen pro studenty magisterského programu. Následně počátkem vzniku bakalářského programu se stejný přístup aplikuje i zde, rozšířen pouze o možnost týmového řešení projektu.

Vzhledem k tomu, že studenti bakalářského programu mají na dostatečnou všeobecně teoretickou přípravu a programátorskou průpravu o rok méně, je potřeba upravit koncept projektů tak, aby vycházel z úrovně znalostí a dovedností, které mohou získat v kratším čase. Stejně tak je potřeba upřesnit formu hodnocení projektů, které jsou zpracovávány týmem několika studentů.

Zde by náš řešitelský tým rád inovoval koncept projektů, vytvořil nástroj pro podporu automatického hodnocení projektů a poskytl studentům studijní materiály pro čistě praktické užití teorie překladačů prezentované na přednáškách. Studenti tak nebudou muset vymýšlet již vymyšlené, co lze v současném stavu nastudovat pouze v anglické literatuře, jež je pro studenty cenově nedostupná a v knihovně přítomná v malém počtu kusů (ze stejného důvodu).

Description in English

Inovating of project assignments in courses about Compilers on out faculty.

Keywords
formální jazyky, překladače

Key words in English
formal languages, compilers

Mark

FR673/2007/G1

Default language

Czech

People responsible

Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Rychnovský Lukáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Information Systems
- (2007-01-01 - 2007-12-31)