Project detail

Teaching of Formal Language Theory at the International Level of EU

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

On the project

V současné době je na je na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně vyučováno několik předmětů zabývajících se teorií formálních jazyků a tvorbou překladačů. V těchto předmětech však jsou většinou prezentovány pouze základní poznatky z dané problematiky, a studenti nemají možnost seznámit se s pokročilejšími a modernějšími metodami z této oblasti. Cílem tohoto projektu je vytvoření výukových pomůcek sloužících k seznámení studentů s nejnovějšími poznatky na poli teoretické informatiky a v oblasti tvorby překladačů. Jelikož je v současné globalizované Evropě nezbytná mezinárodní spolupráce, budou tyto materiály vytvářeny v anglickém jazyce. Studenti se tak seznámí s používanou anglickou terminologií, což jim umožní nalézt lepší uplatnění na sjednoceném evropském pracovním trhu.

Description in English
Currently, there are several subjects at the Faculty of Information Technology of Brno University of Technology, where the formal language theory is being taught. In these subjects there are, however, presented only basic informations from the given area and students have no opportunity to learn more advanced and modern methods. The aim of this project is to create materials from which students could learn about the latest achievements in the area of formal language theory and compilers. These materials will be written in English language so that students can learn the present international terminology which might help them to find a job in the currently globalized European labour market.

Keywords
Moderní teoretická informatika, výuka v angličtině, výukové materiály, formální jazyky, překladače

Key words in English
Modern formal language theory, teaching in English, materials for teaching, formal languages, compilers

Mark

FR762/2007/G1

Default language

Czech

People responsible

Masopust Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Techet Jiří, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Information Systems
- (2007-01-01 - 2007-12-31)