Project detail

Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí

Duration: 01.01.2004 — 31.12.2006

Funding resources

Ministerstvo životního prostředí ČR - Krajina a sídla budoucnosti (TP1/DP3)

- part funder (2004-01-01 - 2006-12-31)

Mark

SL/8/59/04

Default language

Czech

People responsible

Hyánková Eva, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2007-03-22 - not assigned)

Results

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M. Evapotranspirace mokřadních porostů. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. 1. Brno: CERM, Brno, 2007. s. 226-227. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M.; ŠÁLEK, J. The Knowledge Based on the Research of the Filtration Properties of the Filter Media and on the Determination of Clogging Causes. In 10th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control. Lisabon: 2006. p. 1331-1338. ISBN: 989-20-0361-6.
Detail