Project detail

Optimalizace momentového šroubováku pro lékařské využití

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2005

Mark

FRVŠ 3561/2005/G1

Default language

Czech

People responsible

Florian Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Axman Petr, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (2005-01-01 - 2005-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2005-01-01 - 2005-12-31)

Results

AXMAN, P.; FLORIAN, Z. Electronically controlled torque screwdriver and his optimalization for practical using. In Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, Vol.12, 2005, No.A1. 2005. p. 85-90.
Detail