Project detail

Research of new methods of Acoustic Emission (AE) signal measuring and evaluation, and development of a multichannel data acquisition device with fully continuous sampling of the AE signal and its real-time data processing

Duration: 01.04.2006 — 31.12.2008

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - IMPULS

- part funder (2006-04-01 - 2008-12-31)

On the project

Vývoj modulární vícekanálové digitální aparatury s plně kontinuálním vzorkováním signálu AE a jeho předzpracováním v reálném čase. Vývoj nové generace snímačů signálů AE se zvýšenou citlivostí a teplatní odolností. Vývoj nové metody rozpoznávání mechanických poškození a jejich lokalizace na strojírenských a energetických konstrukcích. Vývoj nové metody průběžné diagnostiky stavu ložisek a kvality mazání kluzných ploch s využitím metody analýzy signálů AE.

Description in English
Development of a multichannel data acquisition device with fully continuous sampling of the AE signal and its real-time data processing. Development of new generation sensors of AE signal with increased sensitivity and thermal immunity. Development of a new method of recognition and localization of mechanical demage on engineering and power construction. Devewlopment of a new method of non-stop diagnostics of state of bearings, and quality of lubrication of sliding sufaces using the method of AE signal analysis.

Keywords
akustická emise, nedestruktivní testování, signálová analýza, diagnostika, kontaktní únava, ložiska, získávání údajů

Key words in English
acoustic emission; non-destructive testing; signal analysis; operating diagnostics; contact fatigue; bearings; data acquisition

Mark

FI-IM3/136

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Koula Václav, Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2006-04-01 - 2008-12-31)

Results

MAZAL, P.; LIŠKUTÍN,P.; KOLÁŘ,L. Využití metody AE při tahových zkouškách kovových materiálů. In Defektoskopie 2006. 1. Tábor: ČNDT, 2006. s. 159-166. ISBN: 80-214-3290-X.
Detail

MAZAL, P.; ZYKOVÁ, L.; PAZDERA, L. Identification of Contact Fatigue Stages with Acoustic Emission Method. In 9th ECNDT Berlin. 1. Berlín: DGZfP Berlin, 2006. p. P4 ( p.)ISBN: 3-931381-86-2.
Detail

MAZAL, P.; ZYKOVÁ, L.; POSPÍŠIL, P. Zpřesněná identifikace kontaktního poškození s využitím metody akustické emise. In 47. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů. 1. Praha: ČZU Praha, 2006. s. 8-12. ISBN: 80-213-1523-7.
Detail

MAZAL, P.; PAZDERA, L. Informace o projektu MPO ČR "Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálu AE...". In Workshop NDT 2007 - Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: VUT FAST, 2007. s. 88-91. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

ČERNÝ, M.; MAZAL, P, FILÍPEK,J. Vliv délky a tvaru vlnovodů na snímání akustického signálu. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, roč. 56, č. 1, s. 43-53. ISSN: 1211-8516.
Detail

MAZAL, P.; HORT, F. Some Possibilities of AE Signal Treatment at Contact Damage Tests of Materials and Bearings. Journal of Acoustic Emission, 2009, vol. 2008 (28), no. 1, p. 189-198. ISSN: 0730-0050.
Detail

MAZAL, P.: IVth workshop NDT in Progress. Praha (05.11.2007)
Detail

MAZAL, P.: NDE for Safety. Praha (07.11.2007)
Detail