Project detail

MODERNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH SIMULACE V PROSTŘEDÍ MATLAB

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2006-05-17 - not assigned)

Mark

729/G1

Default language

Czech

People responsible

Džubera Jakub, Ing. - fellow researcher
Maršálek Roman, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fedra Zbyněk, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2006-05-17 - not assigned)

Results

FEDRA, Z.; MARŠÁLEK, R.; ŠEBESTA, V. Interleaving Optimization in OFDM PAPR Reduction. In Proceedings ot 17th International Conference Radioelektronika 2007. Department of Radio Elektronics, BUT, 2007. p. 137-139. ISBN: 978-1-4244-0821-4.
Detail

FEDRA, Z. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu FRVŠ MODERNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH SIMULACE V PROSTŘEDÍ MATLAB. 1. 2007. s. 1-6.
Detail

FEDRA, Z.; MARŠÁLEK, R. SIMULACE CDMA SYSTÉMU A PŘENOS SIGNÁLU S POMOCÍ ZVUKOVÉ KARTY. In Technical Computing Prague 2007. 2007. s. 40 ( s.)ISBN: 978-80-7080-658-6.
Detail

FEDRA, Z.; TAZI, A.; MARŠÁLEK, R. Simulace OFDM systému a přenos signálu s pomocí zvukové karty - laboratorní úloha. In Seminář příspěvků konference ZVŮLE 2007. 2007. s. 32-35. ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail