Project detail

Modernizace laboratoře dielektrické relaxační spektroskopie

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

Mark

273/G1

Default language

Czech

People responsible

Holcman Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2006-05-15 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2006-05-15 - not assigned)