Project detail

Models of Mobile Networks and their Parts

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2009

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2008-01-01 - 2008-12-31)
Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2007-01-01 - 2007-12-31)
Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2009-01-01 - 2009-12-31)

On the project

Podstatou navrhovaného projektu je vytvoření modelů mobilních systémů, sítí, případně jejich dílčích částí, se zaměřením na jejich rádiové rozhraní. Řešení této problematiky, tj. vytváření základního matematického popisu chování systémů a sítí, lze zahrnout do oblasti základního výzkumu. Předmětem zkoumání budou současné i budoucí systémy, a to jak pro personální sítě (Bluetooth, aj.) a místní sítě (WiFi, aj.), tak i pro metropolitní (WiMAX, aj.) a celoplošné sítě (GSM, UMTS, Flarion, aj.). Vytvořené matematické modely budou ověřeny počítačovou simulací ve vhodném programovém prostředí (Matlab, C++, aj.). Po jejich ověření bude možné provádět počítačové simulace koexistence vybraných systémů pracujících ve stejném nebo blízkém kmitočtovém pásmu, případně vyšetřovat vliv šumu a interferencí na chybovost a přenosovou rychlost přenášeného signálu. Kromě počítačové simulace bude provedeno i praktické ověření vybraných modelů v laboratorních i skutečných podmínkách provozu. Podmínkou praktického ověření příslušného modelu je komerční nasazení modelovaného systému v ČR nebo zakoupení vhodného zdroje signálu s přijímačem, například signálního generátoru SMU200 firmy Rohde & Schwarz. Předmětem zkoumání budou i modely systémů, případně jejich dílčích částí, pro bezkabelové optické spoje, které se začínají používat k propojení jednotlivých částí mobilních systémů.

Description in English
The substance of the proposed project consists in creating models of mobile networks or their component parts, with focus on their radio interface. The subject of investigation will also be future systems, both for personal (Bluetooth, etc.) and local networks (WiFi, etc.) and metropolitan (WiMAX, etc.) and broadband networks (GSM, UMTS, Flarion, etc.). The mathematical models created will be verified in computer simulation in an appropriate program environment (Matlab, C++, etc.). After their verification, it will be possible to perform computer simulations of the coexistence of selected systems operating in the same or close frequency band or to examine the effect of noise and interference on bit error rate and transmission rate of the signal being transmitted. In addition to the computer simulation a practical verification of selected models will be carried out in laboratory conditions and in real operation. A precondition for the practical verification of the respective model is the commercial deployment in CR of the system under modelling or the purchase of a suitable signal source with receiver, e.g. the SMU200 signal generator (Rohde & Schwarz). Also investigated will be models of systems or their parts for optical lines without cables, which have come to be used to interconnect individual parts of mobile systems.

Keywords
mobilní síť, systém, model, počítačová simulace, koexistence

Key words in English
mobile network, system, model, simulation, coexistence

Mark

GA102/07/1295

Default language

Czech

People responsible

Maršálek Roman, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nováček Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Prokopec Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Wilfert Otakar, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Hanus Stanislav, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2006-03-29 - not assigned)

Results

KRATOCHVÍL, T.; PROKOPEC, J. DVB-H Standard and Testing of its Mobile Terminals. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007. p. 493 ( p.)ISBN: 978-1-4244-0821-4.
Detail

MIKULKA, J.; HANUS, S. CCK and Barker Coding Implementation in IEEE 802.11b Standard. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 177-180. ISBN: 1-4244-0821-0.
Detail

MIKULKA, J.; HANUS, S. Complementary Code Keying Implementation in the Wireless Networking. In 14th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2007 and 6th EURASIP Conference Focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services EC-SIPMCS 2007. Maribor, Slovenia: -, 2007. p. 329-333. ISBN: 978-961-248-029-5.
Detail

Nováček Z. Radiation of a Whip Antenna on the Car Body. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. 2007. p. 651 ( p.)ISBN: 1-4244-0821-0.
Detail

MIKULKA, J. Koexistence mobilních komunikačních systémů WLAN a Bluetooth. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc.,Ondráčkova 105,Brno, 2007. s. 185 ( s.)ISBN: 978-80-214-3444-8.
Detail

Martin Škapa, Stanislav Hanus. Signal Processing in WiMAX System. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Department of Radio Electronic, Brno University of Technology, 2007. p. 169 ( p.)ISBN: 978-80-214-3390-8.
Detail

MARŠÁLEK, R.; PROKOPEC, J.; URBAN, J. Subsystémy číslicové linearizace pro bezdrátové komunikační systémy. In Zborník příspevkov, Komunikačné a informačné technológie KIT 2007. Liptovský Mikuláš: Akadémia Ozbrojených sil M.R. Štefánika, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-8040-325-6.
Detail

RŮŽIČKA, Z.; GLEISSNER, F.; HANUS, S. UMTS Network Model, Sensitivity Analysis of Channel Coding and Interleaving. In Proceedings of the Sixteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2007 (ISSN: 1581-4572). Portorož, Slovenia: Slovenia Section IEEE, 2007. p. 132 ( p.)
Detail

GLEISSNER, F.; RŮŽIČKA, Z.; HANUS, S. Model UMTS - Vliv kanálového kódování na BER při přenosu na AWGN kanálu. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2007. Brno: Studentská sekce IEEE VUT v Brně, 2007. s. 40 ( s.)ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

URBAN, J.; MARŠÁLEK, R. OFDM PAPR reduction by combination of Interleaving with Repeated clipping and filtering. In IWSSIP 2007 and EC-SIPMCS 2007. Maribor, Slovenia: University of Maribor, 2007. p. 261-264. ISBN: 978-961-248-036-3.
Detail

KVICERA,V.; GRABNER,M; FISER,O.; PECHAC,P.; WILFERT,O. Electromagnetic Wave Propagation Research on Terrestrial Paths over 1 GHz in the Czech Republic - State of the Art. In 12th International Conference Microcoll 2007. Budapest: IEEE: Microcoll, 2007. p. 103-108. ISBN: 978-963-87244-4-1.
Detail

FISER,O., WILFERT,O. Estimation of Optical Wireless Link Attenuation Based on Rain Rate and Visibility Measurement in Czech Republic. In The General Assembly of the European Geosciences Union. Vienna (Austria): EGU: EGU, 2007. p. 1-5.
Detail

BUCHTA,Z., CIP,O., WILFERT,O., LAZAR,J. Narrow-Band High-Power Semiconductor Lasers for Optical Communication. In Proceedings of Optics and Photonics 2007. San Diego: SPIE, 2007. p. 1-5.
Detail

MIKULKA, J.; HANUS, S. IEEE 802.11g Baseband Physical Layer Simulation. In Proceedings of the The 5th WSEAS International Conference on APPLIED ELECTROMAGNETICS, WIRELESS and OPTICAL COMMUNICATIONS (ELECTROSCIENCE '07). Tenerife, Spain: wseas, 2007. p. 1-4.
Detail

WILFERT, O. Complex Model of FSO Links. In Proceedings of the 17th International Travelling Summer School on Microwave and Lighwaves. Pforzheim, Germany: Pforzheim University, 2007. p. 185-196.
Detail

MIKULKA, J.; TUČEK, A.; HANUS, S. Simulace fyzické vrstvy standardu WiMAX (IEEE 802.16). In Sborník z IEEE workshopu Zvůle. Brno: IEEE, 2007. s. 117-120. ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

RŮŽIČKA, Z.; GLEISSNER, F.; HANUS, S. Modelování UMTS - využití ortogonálních kódů v downlinku. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 168 ( s.)
Detail

RŮŽIČKA, Z. Model UMTS - analýza a potlačení interferencí. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 v roce 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1 ( s.)
Detail

BUCHTA, Z., WILFERT, O. High-Power Extended Cavity Narrow Linewidth Laser. In Proceedings of the Africon 2007. Johannesburg: IEEE, 2007. p. 280.1-280.5. ISBN: 0-7803-8606-X.
Detail

KEJÍK, P.; HANUS, S. Interference Cancellation in 3G Systems. In Proceedings of the Sixteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2007 (ISSN 1581-4572). Portorož, Slovenia: Slovenia Section IEEE, Ljubljana University: 2007. p. 257-260.
Detail

MARŠÁLEK, R.; FEDRA, Z. Influence of Interleaving to OFDM-CDMA PAPR and to Efficiency of Power Amplifiers Driven with OFDM-CDMA signals. In 4th International workshop Digital Technologies 2007 Proceedings CD-ROM. Žilina, Slovakia: 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-8070-786-6.
Detail

WILFERT, O.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KŘIVÁK, P.; DORDOVÁ, L. Dual Optical Wireless Test Link. In Free-Space Laser Communications VIII. San Diego, CA, USA: SPIE, 2008. p. 1-8. ISBN: 978-0-8194-7311-0.
Detail

PROKOPEC, J.; FRÝZA, T. Wireless Transmission of Video Signal at Very Low Bitrate. In Proceedings of the 2008 IEEE International Symposium on Wireless Communication Systems (CD-ROM). Reykjavik (Iceland): 2008. p. 89-92. ISBN: 978-1-4244-2488-7.
Detail

VALENTA, V.; FEDRA, Z.; MARŠÁLEK, R.; BAUDOIN, G.; VILLEGAS, M. Towards Cognitive Radio Networks: Spectrum Utilization Measurements in Suburb Environment. In 2009 IEEE Radio and Wireless Symposium Proceedings. San Diego, USA: 2009. p. 352-355. ISBN: 978-1-4244-2698-0.
Detail

PROKEŠ, A.; ŠKORPIL, V. Estimation of Free Space Optics Systems Availability Based on Meteorological Visibility. In Proocedings of The IEEE Latin-American Conference on Communications 2009 (LATINCOM 2009). Medellin, Kolumbie: IEEE New York, NY 10017 USA, 2009. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-4387-1.
Detail

MIKULKA, J.; HANUS, S.; TUČEK, A. WiMAX Physical Layer Simulation. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006, 2007, vol. A, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

GLEISSNER, F.; RŮŽIČKA, Z.; HANUS, S. UMTS - Impact of Channel Coding on BER. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006, 2007, vol. 16, no. 1, p. 136 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

RŮŽIČKA, Z.; HANUS, S. UMTS Network Model for Interference Analysis, Optimization of Spreading Codes Order. Radioengineering, 2007, vol. 16, no. 3, p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

KEJÍK, P.; HANUS, S. Potlačení interferencí u systémů 3G. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 48, s. 1-9. ISSN: 1213-1539.
Detail

PROKOPEC, J., KRATOCHVÍL, T. Testing of DVB-H Mobile Terminals Capability. Radioengineering, 2007, vol. 16, no. 4, p. 7-11. ISSN: 1210-2512.
Detail

HERMANY, J. Záření soustav antén v blízké zóně. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 7, s. 1-14. ISSN: 1213-1539.
Detail

KEJÍK, P.; HANUS, S. Enhanced receivers for interference cancellation in 3G systems. Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 4, p. 477-484. ISSN: 1210-2512.
Detail

MIKULKA, J.; HANUS, S. Bluetooth and IEEE 802.11b/g Coexistence Simulation. Radioengineering, 2008, vol. 17, no. 3, p. 66-73. ISSN: 1210-2512.
Detail

HANUS, S.; ŠTENCEL, V. Vývoj mobilních komunikací. Sdělovací technika, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 3-7. ISSN: 0036-9942.
Detail

PROKEŠ, A. Modeling of Atmospheric Turbulence Effect on Terrestrial FSO Link. Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 1, p. 42-47. ISSN: 1210-2512.
Detail

PROKEŠ, A. Atmospheric Effects on Availability of Free Space Optics Systems. Optical Engineering, 2009, vol. 48, no. 6, p. 1-12. ISSN: 0091-3286.
Detail

FIŠER, O.; WILFERT, O. Novel processing of Tipping-Bucket Rain Gauge Records - Examples from Czech Republic. ATMOSPHERIC RESEARCH, 2009, vol. 92, no. 1, p. 283-288. ISSN: 0169-8095.
Detail

KEJÍK, P.; HANUS, S. Comparison of Fuzzy Logic and Genetic Algorithm Based Admission Control Strategies for UMTS System. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 1, p. 6-10. ISSN: 1210-2512.
Detail

KEJÍK, P.; HANUS, S. Admission Control Techniques for UMTS System. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 3, p. 397-402. ISSN: 1210-2512.
Detail

HANUS, S.; NOVÁČEK, Z.; WILFERT, O.; PROKEŠ, A.; MARŠÁLEK, R.; PROKOPEC, J. Modely mobilních sítí a jejich částí. Dílčí výzkumná zpráva o řešení grantového projektu GA ČR č. 102 / 07 / 1295 v roce 2007. 1. Brno: UREL, 2007. s. 1-15.
Detail

KEJÍK, P.; HANUS, S.; ŠTENCEL, V.: IC software; Potlačení interferencí u systémů 2G a 3G. Software je přiložen ke stejnojmenné diplomové práci na CD.. (software)
Detail