Project detail

Vliv spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných zemních konstrukcí na stabilitu břehů

Duration: 01.01.2004 — 31.12.2006

On the project

Navrhovaný grantový projekt bude řešit možnosti vzájemné podpory stabilizačního působení kořenových systémů dřevin a vhodně navržené zemní makrovýztuže s využitím geosyntetických, či jiných prvků v rámci stabilizace břehů.

Description in English
The proposed grant project will solve the problems of an influence of the root system of grown wood species (trees,bushes) on the stability of reservoir and open channels banks durnig the design or bigger flood, while they coact with co called reinforced earth structures.

Keywords
stabilita břehů,voda,eroze,kořenový systém

Key words in English
bank stability,water,erision,root system

Mark

GA103/04/0731

Default language

Czech

People responsible

Šlezingr Miloslav, prof. Dr. Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Water Structures
- (2004-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2004-01-01 - 2006-12-31)

Results

ERBENOVÁ, A. Mechanické chování jílovitých zemin. In 6. odborná konference Juniorstav 2004. Brno: AN CERM Brno, 2004. s. 44 ( s.)
Detail

MIČA, L. Použití geosyntetických materiálů ve vodním stavitelství. In 4. Vodohospodářská konference 2004. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. s. 300 ( s.)ISBN: 80-7204-360-9.
Detail

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Problematika protipovodňové ochrany-stanovení potenciální výše škod. In Vplyv antropogennej činnosti na vodný režim nížinného uzemia, Zemplínská Šírava, 2004. neuvedeno. 2004. s. 27-32.
Detail

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Metodology of determination potencial flood damages-basic informations. In 11th. Magdegurg Seminar, Leipzig, 2004. neuvedeno. Magdeburg: neuvedeno, 2004. s. 58-64.
Detail

ŠLEZINGR, M. Dílčí úpravy metodiky stanovení potenciálních povodňových škod. In International Watermanagement Colloquy, Brno,2004. neuvedeno. Brno: Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, 2004. s. 30-31.
Detail

ŠLEZINGR, M. Činitelé způsobující vznik abraze. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Ústav vodních staveb, 2004. s. 9-11.
Detail

ŠLEZINGR, M. Dílčí úpravy metodiky stanovení potenciálních povodňových škod. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Ústav vodních staveb, 2004. s. 30-31.
Detail

ŠLEZINGR, M. Biotechnické způsoby ochrany břehů vodních nádrží. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Ústav vodních staveb, 2004. s. 38 ( s.)
Detail

ERBENOVÁ, A. Vliv fyzikálních a mechanických vlastností hornin na stabilitu svahů vodních nádrží. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: AN CERM Brno, 2004. s. 86 ( s.)ISBN: 80-7204-360-9.
Detail

Miloslav Šlezingr. Contribution to issue of renewal of natural vegetation around rivers. In River restoration and enviromental education experience in Europe. Manlleu: M.Šlezingr, 2004. p. 40-45.
Detail

ŠLEZINGR, M. Vliv vegetačního doprovodu na stabilitu břehu. In 50 rokou prevádzky Vážskej kaskády. Piešťany: 2004. s. 265 ( s.)
Detail

Miloslav Šlezingr. Využití geosyntetických stabilizačních sítí vr vodním hospodářství. In 4. Vodohospodářská konference 2004. Brno: CERM, 2004. s. 472 ( s.)ISBN: 80-7204-360-9.
Detail

ŠLEZINGR, M. Dílčí úpravy metodik stanovení potenciálních povodňových škod. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: M.Šlezingr, 2005. s. 30-31.
Detail

TVRZNÍKOVÁ, Michaela. Stabilita břehů se zaměřením na spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných zemních konstrukcí. In NEU. Brno: 2006. s. 1-6.
Detail

TVRZNÍKOVÁ, M. Matematické modelování v hydrodynamice. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium 2004. neu. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: ÚVST, 2004. s. 52-59.
Detail

TVRZNÍKOVÁ, Michaela. Posouzení stávajícího stavu řeky Svratky nad údolní nádrží Brno. In a. a. Zemplínská Šírava, SR středisko Kamenec: neuveden, 2004. s. 21-25.
Detail

TVRZNÍKOVÁ, M. HEC 6 - Záměr a filozofie softwaru. In s. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: ÚVST - VUT FAST, 2005. s. 77-80.
Detail

ŠLEZINGR, Miloslav. Problematika výběru experimentální plochy. In Lidé, stavby a příroda 2005. CERM. Brno: CERM, 2005. s. 63-68. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

ŠLEZINGR, Miloslav. Experimentální plocha Bílovec - dílčí výsledky k 30.10.2005. In Lidé, stavby a příroda 2005. Cerm. Brno: CERM, 2005. s. 68-73. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

ŠLEZINGR, Miloslav; UHMANNOVÁ, Hana. Ukázka výběru vhodné geosyntetické sítě. In Lidé, stavby a příroda 2005. CERM. Brno: CERM, 2005. s. 73-77. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

ŠLEZINGR, Miloslav. Poldr u Pohořelic. In Lidé, stavby a příroda 2005. CERM. Brno: CERM, 2005. s. 128-132. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

ŠLEZINGR, Miloslav; UHMANNOVÁ, Hana. Stanovení škody - vzorová oblast "Pohořelice". In Lidé, stavby a příroda 2005. CERM. Brno: CERM, 2005. s. 132-139. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

ŠLEZINGR, Miloslav. Biotechnická stabilizace - problematika úpravy stabilizovaného svahu. In neuvedeno. neu. Brno: ÚVST, 2005. s. 24-28.
Detail

ŠLEZINGR, M. Vliv kořenových systémů dřevin na opevnění břehů. In Sborník příspěvků. Sekurkon. Malenovice: Sekurkon Praha, 2005. s. 128-133. ISBN: 80-86604-21-7.
Detail

ŠLEZINGR, Miloslav. Využití armovaných zemních konstrukcí. In Sborník příspěvků. CICERO. Piešťany: Slovenský plavební kongres, 2005. s. 122-129.
Detail

ŠLEZINGR, Miloslav. Salix fluviatilis a její význam v rámci stabilizace břehů. In Řční krajina 3. UPOL. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 315-321. ISBN: 80-244-1162-8.
Detail

ŠLEZINGR, M. Stabilizace břehů za pomoci geosyntetických materiálů. Zborník přednášok. neu. Liptovská Mara: neuveden, 2005. s. 75-81.
Detail

ŠLEZINGR, M. Vliv vegetačního doprovovdu na stabilitu břehu. In 50 rokov prevázky II. Vážskej kaskády hať Trenčianske Biskupice. Trenčín: Pobočka Slovenskej energetickej vedeckotechnickej spoločnosto pri SE-VE, Trenčín, 2004. s. 265-268.
Detail

ŠLEZINGR, M. Function of bankside trees and shrubs - pre design of the bankside vegetation. In 11 th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe. Leipzig - Germany: UFZ - bericht Nr. 18/2004, 2004. p. 287-288.
Detail

ŠLEZINGR, M. Methology of determination potencial flood damages - basic informations. In 11 th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe. Leipzig - Germany: UFZ - bericht Nr. 18/2004, 2004. p. 289 ( p.)
Detail

ŠLEZINGR, M. Contribution to issue of renewal of natural vegetation around rivers. In River restoration and environmental education experiences in Europe. Catalonia - Spain: Centre d estudis dels rius mediterrenis, 2004. p. 40-45.
Detail

ŠLEZINGR, M. Stabita břehů údolních nádrží. In Sympozium kateder hydrotechniky, hydrauliky a hydrologie 2004. Praha 2004: ČVUT Praha, 2004. s. 69-75. ISBN: 80-01-02997-2.
Detail

ŠLEZINGR, M. Využití geosyntetických stabilizačních sítí ve vodním hospodářství. In 4. VODOHOSPODÁŘSKÁ KONFERENCE 2004. Brno: Ústav vodních staveb, 2004. s. 472-473. ISBN: 80-7204-360-9.
Detail

ŠLEZINGR, M. Stabilita břehových území - lokalita Kostelec. In 4. VODOHOSPODÁŘSKÁ KONFERENCE 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 474-478. ISBN: 80-7204-360-9.
Detail

ERBENOVÁ, A.; MAREK, P. Parametry predikující mechanické chování jílovitých zemin. In 33. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2005 Sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2005. s. 53-58. ISBN: 80-7204-413-3.
Detail

ERBENOVÁ, A.; BOŠTÍK, J. Zvýšení stupně stability břehu vodní nádrže vlivem kořenového systému rostlin. In Lidé, stavby a příroda Sborník příspěvků. Brno: 2005. s. 14-18. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

MIČA, L. Vliv vegetace a geosyntetického opatření na stabilitu břehu. In Konference Lidé, stavby a příroda 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2005. s. 39-44. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

MIČA, L. Vliv vegetace na stabilitu svahu. In Konference Stromy a jejich vliv na stavby. Praha: Sekurkon Praha, 2005. s. 161-165. ISBN: 80-86604-21-7.
Detail

SIROGINOVÁ, M. Právní úprava ochrany životního prostředí. In Lidé, stavby a příroda 2005. Akademické nakladatelství CERM,s.r.o.Brno: CERM, 2005. s. 59-62. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

ŠULC, V. Návrh odběrného objektu úpravny vody v Petrohradě - variantní studie. In Juniorstav. neu. Brno: VUT Brno, 2006. s. 185-190. ISBN: 80-214-3111-3.
Detail

ERBENOVÁ, A.; PASEKA, A. Zhodnocení stavu a návrh sanace břežní hráze řeky Dyje. In Konference Lidé, stavby a příroda 2005. Geotechnický průzkum, stabilita svahu, sufoze: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2005. s. 19-25. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

PASEKA, A.; ERBENOVÁ, A. Příčiny poruch hrázového systému a návrh jejich sanace. In Konference Lidé, stavby a příroda 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2005. s. 45-50. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

MIČA, L. Matematické modelování vlivu kořenového systému na stabilitu svahu. In Lidé, stavby a příroda. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

ERBENOVÁ, A. Geodynamické procesy ohrožující výstavbu a provoz vodních staveb. In Lidé, stavby a příroda. Brno: CERM,s.r.o., 2006. s. 8-11. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

ERBENOVÁ, A.; PASEKA, A. Rekonstrukce tělesa levobřežní hráze řeky Dyje v úseku Hevlín-Hrabětice. In Lidé, stavby a příroda 2006, Sborník příspěvků. Brno: CERM,s.r.o., 2006. s. 28-32. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

ŠLEZINGR, M.; ŠULC, V. Návrh odběrného objektu úpravny vody v Petrohradě-variantní studie. In Juniorstav 2006. díl 5:Vodní hospodářství a vodní stavby. Brno: CERM Brno, 2006. s. 185-194. ISBN: 80-214-3111-3.
Detail

ŠLEZINGR, M. Návrh stabilizace za využití armované zemní konstrukce oblast Osada-špice na ú.n. Brno-stav 10/2006. In Lidé,stavby a přehrady. sešit 10. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM Brno, 2006. s. 33-36. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

ŠLEZINGR, M. Experimentální plochy na údolní nádrži Brno-celkový přehled. In Lidé,stavby a příroda 2006. sešit 10. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Cerm Brno, 2006. s. 37-40. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

ŠLEZINGR, M. Závlahová nádrž Bílovec-přehled experimentálních ploch. In Lidé,stavby a příroda 2006. sešit 10. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Cerm Brno, 2006. s. 41-44. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

ŠLEZINGR, M. Aplikace metody "Stanovení potenciálních škod" Pohořelice 2006. In Lidé,stavby a příroda 2006. sešit 10. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Cerm Brno, 2006. s. 185-189. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

ŠLEZINGR, M. Říční typy. mezinárodní vodohospodářské kolokvium konané v rámci konference Lidé,Stavby a příroda 2006. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM Brno, 2006. s. 31-34.
Detail

ŠLEZINGR, M. Využití topolu černého ve vodním hospodářství. In mezinárodní vodohospodářské kolokvium v rámci konference Lidé,stavby a příroda 2006. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM Brno, 2006. s. 65-67.
Detail

ŠLEZINGR, M. Stabilizace břehů-užití netradičních stabilizačních metod. In Jubilejné XXX.priehradné dni 2006. Piešťany,SK: SVP Piešťany, 2006. s. 283-286.
Detail

ŠLEZINGR, M. Problematika zanášení údolních nádrží (např.ú.n.Brno). In Kaly a odpady 2006. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CICERO Ostrava, 2006. s. 239-244. ISBN: 80-239-7258-8.
Detail

VAŠKOVÁ, M. Zhodnocení stavu sedimentů na konci vzdutí Brněnské údolní nádrže. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 213-218. ISBN: 80-214-3111-3.
Detail

ŠULC, V.; ŠLEZINGR, M. Stabilizace břehu vodní nádrže Brno-Sokolské koupaliště. In Juniorstav 2007 - 9.odborná konference doktorského studia. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM Brno, 2007. s. 244-253. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

ŠULC, V.; ŠLEZINGR, M. Návrh odběrného objektu úpravny vody v Petrohradě-variantní studie. In Juniorstav 2006. díl 5. Brno: CERM Brno, 2006. s. 185-190. ISBN: 80-214-3111-3.
Detail

ŠLEZINGR, M. Biotechnická stabilizace břehových území. Životné prostredie, 2005, roč. 39, č. 1, s. 40-44. ISSN: 0044-4863.
Detail

ŠLEZINGR, M. Návrh stabilizace břehů armovanou konstrukcí. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 5/2006, s. 153-155. ISSN: 1210-4027.
Detail

ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada-historie a současnost. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Brno, Vrchlického sad 2, 2005. s. 3-11.
Detail

ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada - Historie lodní dopravy na údolní nádrži Brno. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Brno, Vrchlického sad 2, 2005. s. 13-20.
Detail

ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada - Hlavní problémy tohoto vodního díla-hráz,stabilita břehů,sedimenty. 2005, roč. 2005, č. 3/2005, s. 4-10.
Detail

ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada-kvalita vody v údolní nádrži. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Brno, Vrchlického sad 2, 2005. s. 2-6.
Detail

ŠLEZINGR, M. Biotechnická stabilizace břehových území. 2005, roč. XXXIX, č. 1/2005, s. 40-44.
Detail

ŠLEZINGR, M. Bank Erosion - prognosis of the retreat of bank line of reservoirs. 2002, vol. 50, no. 4, p. 311-319.
Detail

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Metodika stanovení potenciálního poškození objektů. 1. vydání. Brno: Jaromír Říha, 2003.
Detail

ŠLEZINGR, M. Břehová abraze. 1. vydání. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. 160 s. ISBN: 80-7204-342-0.
Detail

ŠLEZINGR, M. Stabilizace říčních ekosystémů. c. c. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 354 s. ISBN: 80-7204-403-6.
Detail

ŠLEZINGR, M.; ÚRADNÍČEK, L. Stabilizace břehů. FAST VUT. FAST VUT. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2007. 210 s. ISBN: 978-80-7204-550-1.
Detail

ŠLEZINGR, M. Říční typy. Říční typy. sešit 9. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM Brno, 2006. s. 1-299. ISBN: 80-7204-481-8.
Detail

TVRZNÍKOVÁ, M. HEC 6 - Záměr a filozofie softwaru. Lidé, stavby a příroda. Sešit 8. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM, 2005. s. 77-80.
Detail

TVRZNÍKOVÁ, Michaela. Pohyblivé jezy. neuveden. 0. Brno: 2004. s. 1-20.
Detail

TVRZNÍKOVÁ, M. Historie bioinženýrství. a. a. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: neuveden, 2005. s. 1-3.
Detail

MIČA, L. Konstrukční zásady při navrhování a provádění vyztužených konstrukcí. Praha: IGS - CZ, 2006.
Detail

ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada - historie a současnost. Zpravodaj. neuvedeno. Brno: Zpravodaj ČSSI, 2005. s. 3-11.
Detail

ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada - historie a současnost část IV. neuvedeno. Brno: ČSSI - zpravodaj, 2005. s. 2-6.
Detail

ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada - historie a současnost část II. Zpravodaj českého svazu stavebních inženýrů. neu. Brno: ČSSI, 2005. s. 13-20.
Detail

ŠLEZINGR, M.: Kaly a odpady 2006. Brno (19.06.2006)
Detail