Project detail

Podpora realizace nové struktury a modulární skladby studijních programů VUT

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2005

On the project

Aktualizace bakalářského studijního programu Informační technologie a vytváření modulů předmětů s příbuznou problematikou.

Description in English
Innovation of bachelor study program Information technology and proposing modules of courses with related topics.

Keywords
bakalářský studijní program, informační technologie, předměty, moduly

Key words in English
bachelor study program, information technology, courses, modules

Mark

MŠMT 613/2005

Default language

Czech

People responsible

Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Results

KOVÁŘOVÁ, B. Poruchy při realizaci dřevostaveb. In JUNIORSTAV 2004. Brno: VUT FAST Brno, 2004. s. 348 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

MOTYČKA, V. Nová koncepce technologie staveb - přístpěvek na konferenci FAST VUT v Brně. 2005.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. Technologické aspekty výstavby Rd v závislosti na materiálové bázi. In sborník. Liptovský Ján: Technická univerzita v Košicích, 2005. s. 103-106. ISBN: 80-8073-284-1.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. Srubové stavby. In sborník. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 243-247. ISBN: 80-214-2832-5.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. Vnitřní obklady. In Technologie staveb- Dokončovací práce 2. A. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 162-178. ISBN: 80-227-2084-4.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. Zřizování stropních podhledů stropních konstrukcí. In Technologie staveb- Dokončovací práce 2. A. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 266-282. ISBN: 80-227-2084-4.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. Kladení podlah v občanských stavbách. In Technologie staveb- Dokončovací práce 2. A. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 283-297. ISBN: 80-227-2084-4.
Detail

MOTYČKA, V.; HRAZDIL, V.; DOČKAL, K.; LÍZAL, P.; MARŠÁL, P. Technologie staveb I technologie stavebních procesů Část 2 Hrubá vrchní stavba. Technologie staveb I. Cerm. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2005. s. 1-132. ISBN: 80-214-2873-2.
Detail

HRAZDIL, V. Montované konstrukce, modul 06, Technologie staveb I, BW01. Studijní opora. Brnno: ÚAIÚ, 2005. s. 1-46.
Detail

MOTYČKA, V. Studijní opora pro kombinované studium, modul 08, BW51, Střešní pláště - způsob provádění. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. s. 1-31.
Detail

MOTYČKA, V. Studijní opora pro kombinované studium, modul 08, BW02,Procesy vnitřní a dokončovací - malby. studijní opora. ÚAIÚ, 2005. s. 1-17.
Detail

MOTYČKA, V. Studijní opora pro kombinované studium, modul 09, BW02,Procesy vnitřní a dokončovací - nátěry. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. s. 1-13.
Detail

MOTYČKA, V. Studijní opora pro kombinované studium, modul 09, BW04, Technologie provádění maleb. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. s. 1-17.
Detail

MOTYČKA, V. Studijní opora pro kombinované studium, modul 10, BW04, Technologie provádění nátěrů. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. s. 13-13.
Detail

MOTYČKA, V. Studijní opora pro kombinované studium, modul 8, BW01, Technologie provádění střešních plášťů. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. s. 1-31.
Detail

HRAZDIL, V. ZNOJ, M.: Příprava podkladu kontaktních zateplovacích systémů. Juniorstav 2006. FAST. VUT v Brně, FAST, 2006. s. 258-258.
Detail

HRAZDIL, V. KUBÁT J.: Údržba kontaktních zateplovacích systémů. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 224-224.
Detail

HRAZDIL, V. Posudek na příspěvek: RYCHTECKÝ, M.: Projektový controlling dodavatele. Juniorstav 2005. VUT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2005.
Detail

HRAZDIL, V. Posudek na příspěvek RYCHTECHÝ, M.:Řízení stavební výroby a soupis provedených prací. JUNIORSTAV 2006. VUT. Brno: VUT v Brně FAST, 2006. s. 246-246. ISBN: 80-214-3107-5.
Detail

HRAZDIL, V.; RYCHTECKÝ, M. Compete housing re-development of prefab buildings. Sborník mezinárodní konf. Zadar Croatia VII International Conference - Organization, Technology and Management in Construction: University of Zagreb, 2006.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. Poruchy stropního systému CSD HURDIS II a jeho dodatečná sanace. In TECHSTA 2002. Praha: ČVUT FAST Praha, 2002. s. 173 ( s.)ISBN: 80-01-02629-9.
Detail