Project detail

Multimediální výukový program pro předmět Čištění odpadních vod

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2006-01-01 - 2006-12-31)

Mark

2715/2006/F1/d

Default language

Czech

People responsible

Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Malaník Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2005-05-04 - not assigned)