Project detail

Inovace předmětu Rozvodná zařízení

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2005-04-25 - not assigned)

Mark

IS-3256

Default language

Czech

People responsible

Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2005-04-25 - not assigned)