Project detail

Vybudování předmětu "Moderní numerické metody".

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

On the project

Projekt si klade za cíl vybudování předmětu "Moderní numerické metody", který je určen pro studenty druhého semestru navazujícího magisterského studia na FEKT VUT v Brně. Jde o nově koncipovaný předmět s jehož výukou nejsou žádné zkušenosti. Řešitelé hodlají ověřit splnitelnost osnov v závislosti na úrovni znalostí studentů z bakalářského studia a provázat osnovy s praktickými aplikacemi v oborových předmětech. Dále si projekt klade za cíl vytvoření elektronického učebního textu multimediálního charakteru, který obsáhne veškerou látku předepsanou osnovami včetně zadání pro samostatnou práci studentů.

Mark

IS-182

Default language

Czech

People responsible

Novák Michal, doc. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Baštinec Jaromír, doc. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Mathematics
- (2005-04-21 - 2006-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2005-04-21 - not assigned)

Results

BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. Numerical methods in master studies. In DIDZA 2006 (3nd Didactic Conference in Žilina with international participation). Žilina: Žilinská univerzita, 2006. p. 71 ( p.)ISBN: 80-8070-556-9.
Detail

BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. Numerické metody v navazujícím magisterském studiu. In DIDZA 2006 (3nd Didactic Conference in Žilina with international participation), CD-ROM. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8070-557-7.
Detail

BAŠTINEC, J. Předmět "Moderní numerické metody" na FEKT VUT v Brně. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: UNOB Brno, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-139-5.
Detail

BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. Moderní numerické metody. Brno: UMAT FEKT VUT, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. First year of Modern Numerical Methods. In 5. Matematický workshop, Sborník, část A. CD-ROM. Brno: FAST VUT, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3282-9.
Detail

BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. Výuka numerických metod v navazujícím magisterském studiu na FEKT VUT Brno. In Matematika v inženýrském vzdělávání, Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ. Zlín: FAI UTB Zlín, 2006. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7318-450-8.
Detail

NOVÁK, M. Cvičení z předmětu "Moderní numerické metody" na FEKT VUT v Brně. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: UNOB, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-139-5.
Detail