Project detail

Výzkum a vývoj nového elektromagnetického hladinoměru pro tekuté kovy

Duration: 01.05.2004 — 30.11.2006

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - IMPULS

- part funder (2004-05-01 - 2006-11-30)

On the project

Elektromagnetický hladinoměr je základním článkem automatické regulace hladiny v krystalizátoru při plynulém odlévání kovů. Stabilita hladiny zásadně ovlivňuje kvalitu kontislitku. Výzkum a vývoj nového elektromagnetického hlainoměru s vyššími užitnými parametry, především s vyšší dlouhodobou stabilitou a spolehlivostí měření, vyšším uživatelským komfortem a sníženými nároky na montáž a údržbu.

Description in English
Electric mold level detector is a crucial component of the automatic mold level control at continuous casting of metals. Mold level stability influences fundamentally the quality of část product. A subject of the project is research and development of a new electromagnertic mold level detector with higher utility value, in particular with better longterm measuring stability and reliability, user friendliness and with reduced demands for installatation and maintenance.

Keywords
hladinoměr, plynulé lití, měření hladiny, forma, vířivý proud

Key words in English
molten metal; continuous casting; mold; level measurement; eddy current

Mark

FI-IM/224

Default language

Czech

People responsible

Horský Jaroslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Roháč Jan, Ing. - principal person responsible

Units

Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
- (2004-05-01 - 2006-11-30)

Results

HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; VAVREČKA, L. Zlepšení účinnosti chlazení elektromagnetického hladinoměru tekuté oceli - FI-IM/224. 2006.
Detail

HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; VAVREČKA, L.; POHANKA, J.: P03/LPTP/10/06; Elektromagnetický hladinoměr pro měření úrovně tekuté oceli. VÚHŽ, a.s.. (prototyp)
Detail