Project detail

Metodika návrhu optických bezkabelových spojů s vysokou spolehlivostí

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2008

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2006-01-01 - 2008-12-31)

On the project

Projekt se bude zabývat výzkumem elektronických a optických bloků bezkabelového optického spoje se zaměřením na zvýšení jeho spolehlivosti. V oblasti elektroniky bude vytvořena koncepce nízkošumového širokopásmového předzesilovače vhodného pro aplikace v optických bezkabelových komunikacích s vysokou citlivostí a velkým dynamickým rozsahem. V oblasti optiky bude hlavním přínosem výzkum vzájemného působení několika blízkých svazků a návrh optické vysílací soustavy pro techniku vícesvazkového šíření. Na základě výsledků řešení projektu bude možné stanovit koncepci spoje požadovaných vlastností, bude vytvořena metodika stanovení systémových parametrů pro konkrétní aplikaci spoje v závislosti na specifických klimatických podmínkách. Neocenitelným výstupem bude i monitorování komunikace vyvinutého bezkabelového optického spoje v průběhu celého roku a získání cenných informací o spolehlivosti spoje v různých ročních obdobích a stavech atmosféry.

Description in English
The project is concerned with research into electronic and optical blocks of free space optical link with emphasis on enhancing its reliability. In the area of electronics a conception of low-noise wide-band preamplifier suitable for applications in optical wireless communications, with high sensitivity and large dynamic range will be created. In the optics area the main contribution will consist in research into the interaction of several close beams and in the optical transmitter system for the multi-beam propagation technique design. On the basis of the grant project results it will be possible to determine the conception of a link of required properties and methods will be developed for determining system parameters for a concrete link application in dependence on specific climatic conditions. An invaluable outcome will be monitoring the communication of the developed free space optical link over a period of one year, and the information obtained for link reliability in different seasons of the year in different atmospheric conditions.

Mark

GA102/06/1358

Default language

Czech

People responsible

Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2006-01-01 - 2008-12-31)

Results

Prokeš, A. Faktory omezující citlivost optického přijímače. In Nové smery v spracování signálov. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, 2006. s. 184 ( s.)ISBN: 80-8040-232-9.
Detail

PROKEŠ, A.; ŠEBESTA, J. Symbol Detection in Avalanche Photodiode Based Optical Receiver. In Proceeding of the International Conference on Signal Processing. Guilin, CHINA: Chinese Institute of Electronics, 2006. p. 2092 ( p.)ISBN: 0-7803-9736-3.
Detail

Prokes, A. Generalized Sampling Theorem for Bandpass Signals. EURASIP News Letter. EURASIP News Letter. 17. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2006. p. 69 ( p.)ISSN: 1687-1421.
Detail

PROKEŠ, A. Metodika návrhu optických bezkabelových spojů s vysokou spolehlivostí. Průběžná zpráva grantového projektu GA102/06/1358. 1. Brno: FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1 ( s.)
Detail

PROKEŠ, A. Metodika návrhu optických bezkabelových spojů s vysokou spolehlivostí, GAČR 102/06/1358. 2006. s. 1 ( s.)
Detail

PROKEŠ, A. Atmospheric Effects on Availability of Free Space Optics Systems. Optical Engineering, 2009, vol. 48, no. 6, p. 1-12. ISSN: 0091-3286.
Detail

PROKES, A. Temperature Dependence of Sensitivity of Avalanche Photodiode Based Optical Receiver. In The International Conference on Communication Technology. Guilin, CHINA: China Institute of Communications, 2006. p. 482 ( p.)ISBN: 1-4244-0800-8.
Detail

FISER,O., WILFERT,O. Estimation of Optical Wireless Link Attenuation Based on Rain Rate and Visibility Measurement in Czech Republic. In The General Assembly of the European Geosciences Union. Vienna (Austria): EGU: EGU, 2007. p. 1-5.
Detail

BUCHTA,Z., CIP,O., WILFERT,O., LAZAR,J. Narrow-Band High-Power Semiconductor Lasers for Optical Communication. In Proceedings of Optics and Photonics 2007. San Diego: SPIE, 2007. p. 1-5.
Detail

WILFERT, O.; KOLKA, Z. Satelitní a mobilní optické spoje. In Optické komunikace 2007, komunikace jenom optické?. Praha: Česká a Slovenská společnost pro fotoniku, 2007. s. 113-126. ISBN: 978-80-86742-21-2.
Detail

PROKEŠ, A.; KOLKA, Z.; ŠKORPIL, V. Availability of Free Space Optics Systems in Dependence on Weather Conditions and Link Parameters. In Proocedings of Mosharaka International Conference on Communications, Networking and Information Technology (MIC-CNIT 2007). Amman: Mosharaka for Researches and Studies, 2007. p. 99-103. ISBN: 978-9957-486-01-3.
Detail

PROKEŠ, A. Vlastnosti optických pásem 850 nm a 1550 nm z pohledu jejich využití pro bezkabelové optické spoje. In Sborník konference Komunikačné a informačné technológie (KIT 2007). Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených sil generála M.R.Štefánika, 2007. s. 6-9. ISBN: 978-80-8040-325-6.
Detail

WILFERT, O. Complex Model of FSO Links. In Proceedings of the 17th International Travelling Summer School on Microwave and Lighwaves. Pforzheim, Germany: Pforzheim University, 2007. p. 185-196.
Detail

BUCHTA, Z., WILFERT, O. High-Power Extended Cavity Narrow Linewidth Laser. In Proceedings of the Africon 2007. Johannesburg: IEEE, 2007. p. 280.1-280.5. ISBN: 0-7803-8606-X.
Detail

WILFERT, O.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KŘIVÁK, P.; DORDOVÁ, L. Dual Optical Wireless Test Link. In Free-Space Laser Communications VIII. San Diego, CA, USA: SPIE, 2008. p. 1-8. ISBN: 978-0-8194-7311-0.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V. Optical Receiver with Photodiode Gain Stabilization. In 12th WSEAS Int. Conference on Circuits. Greece: WSEAS, 2008. p. 214-217. ISBN: 978-960-6766-82-4.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D.; HORÁK, M. Simulation of Coding for Atmospheric Optical Channel. In Proc. of Mosharaka International Conference on Communications, Signals and Coding. Jordan: MOSHARAKA FOR RESEARCHES AND STUDIES, 2008. p. 20-25. ISBN: 978-1-4244-4850-0.
Detail

PROKEŠ, A.; WILFERT, O. Analysis and Comparison of Various Free-space Optical Receiver Configurations. Proceedings of SPIE, 2006, vol. 6399, no. 1, p. 6399-D1 ( p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

PROKEŠ, A. Influence of Temperature Variation on Optical Receiver Sensitivity and its Compensation. Radioengineering, 2007, vol. 16, no. 3, p. 13-18. ISSN: 1210-2512.
Detail

PROKEŠ, A. Vlastnosti optických pásem 850 nm a 1550 nm z pohledu jejich využití pro bezkabelové optické spoje. Science & Military, 2007, roč. 07, č. 2, s. 81-85. ISSN: 1336-8885.
Detail

PROKEŠ, A. Modeling of Atmospheric Turbulence Effect on Terrestrial FSO Link. Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 1, p. 42-47. ISSN: 1210-2512.
Detail

PROKEŠ, A..: GA1860120; Čtyřkanálový optický vysílač 1.25 Gbit/s řízený mikroprocesorem. Financováno z projektu GAČR č. 102/06/1358 Metodika návrhu optických bezkabelových spojů s vysokou spolehlivostí. FEKT VUT v Brně, ÚREL. (funkční vzorek)
Detail

KOLOUCH, J.; PROKEŠ, A.; KUBÍČEK, M.: Tester; Tester vysokorychlostních přenosových systémů. Financováno z projektu GAČR č. 102/06/1358 Metodika návrhu optických bezkabelových spojů s vysokou spolehlivostí. UREL FEKT VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

PROKEŠ, A.: GA1860120; Řídící a monitorovací jednotka optického spoje se vzdáleným přístupem pomocí internetu. Financováno z projektu GAČR č. 102/06/1358 Metodika návrhu optických bezkabelových spojů s vysokou spolehlivostí. FEKT VUT v Brně, ÚREL. (funkční vzorek)
Detail

Institute of Communications (CIC) and Chinese Institute of Electronics (CIE): The International Conference on Communication Technology. Guilin (27.11.2006)
Detail

Mosharaka International Conference on Communications, Networking and Information Technology. Ammán (06.12.2007)
Detail